61. Державне регулювання інвестиційної діяльності.

Усі методи державного регулювання інвестиційної діяльно­сті є взаємозв'язаними, а тому застосування їх не може бути дові­льним. Кожна модель державної інвестиційної політики є певним поєднанням заходів та відповідних державних інститутів, що роз­робляють та реалізують ці заходи.
Відповідність організаційних форм і методів державного регулювання інвестиційної діяльності залежить від стану розвитку ринкових відносин, структури еконо­міки та конкретної економічної ситуації. Увесь комплекс засобів, котрі засто­совуються з метою впливу на інвестиційні процеси, можна розпо­ділити за кількома основними напрямами: 1) визначення пріоритетних сфер та об’єктів інвестування;2) податкове регулювання; 3) бюджетне регулювання; 4) кредитне ркгулювання; 5) проведення гнучної амортизаційної політики; 6) регулювання участі інвесторів у приватизацій; 7) регулювання фондового ринку; 8) екпертиза інвестиційних проектів; 9) забезпечення захисту інвестицій; 10) залучення іноземних інвестицій та регулювання умов здійснення інвестицій за межі держави. Методи податкового регулювання інвестиційних процесів можна поділити на 4 групи:1) запровадження диференційованих ставок оподакуваня; 2) звільнення від сплати податку на певний строк; 3) зменшення бази оподаткування(за рахунок тих частин, що спрямовані на інвестування); 4) усунення подвійного оподаткування. Для збільшення бюджетного інвестування неохідно реформувати стрктуру бюджетних видатків, зменшуючи при цьому витрати дотаційного характеру і відповідно збільшуючи фінансування інвестиційно-інноваційних програм. Грошово-кредитна державна політика впливає на інвестиційні умови, регулюючи грошовий обіг та роботу банківської системи, яка мультиплікативно створює грошові кошти.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 61. Державне регулювання інвестиційної діяльності.:

 1. 76. Особливості державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні.
 2. 6. Сутність та концепції державне регулювання інвестиційної діяльності.
 3. 7. Основні форми державного регулювання інвестиційної діяльності.
 4. 61.Державне регулювання інвестиційної політики
 5. 8. Форми та методи державного регулювання інвестиційної сфери економіки.
 6. 39. Податкове, бюджетне та грошово-кредитне регулювання інвестиційної діяльності.
 7. 90. Правове регулювання інвестиційної діяльності
 8. 60. Податкове, бюджетне та грошово-кредитне регулювання інвестиційної діяльності.
 9. 29. Характеристика державного регулювання банківської діяльності
 10. 97. Засоби державного регулювання підприємницької діяльності
 11. 99.Необхідність і методи державного регулювання зовнішьно-економічної діяльності.
 12. 56 Державне регулювання діяльності банківських установ
 13. 75.Державне регулювання зовнішньо­торговельної діяльності (ДРЗД)
 14. 54. Тарифні та нетарифні методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 15. 6. Джерела фінансування інвестиційної діяльності.
 16. 5. Суб’єкти інвестиційної діяльності, їх права та обов’язки.
 17. 1.Сутність інвестицій та інвестиційної діяльності як основи розширеного відтворення.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -