52. Банківська система України. Функції НБУ.

Кредит­но-фінансове обслуговування суб'єктів економіки є найважливі­шою функцією банківської системи. Банківська система України є дворівневою і складається з Національного банку України (НБУ) та інших банків, у тому числі державних (Зовнішньоеко­номічний банк України, Ощадний банк України) та комерційних банків різних видів і форм власності.
Комерційні банки створюються на акціонер­них або пайових засадах юридичними та фізичними особами. Банківська система є самоналагоджуваною, оскільки зміни економічної кон'юнктури та політичної ситуації неминуче ведуть до автоматичної зміни політики банків. Доходи банків формуються, головне, за ра­хунок традиційних процентних надходжень за кредити. Визначальна роль у грошово-кредитному регулюванні та організації банківської справи в країні належить центральному державному банку. У більшості країн світу центральний банк функціонує окремо від уряду. (автономний) Національний банк України (НБУ) є централь­ним банком України, особливим централь­ним органом державного управління. Основною функ­цією НБУ є забезпечення стабільності грошової одиниці України. Виконуючи свою основну функцію, Національний банк сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а також (у межах своїх повноважень) — цінової стабільності.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 52. Банківська система України. Функції НБУ.:

 1. 32. Банківська система України. Функції НБУ.
 2. 52 Банківська система України. Функції НБУ.
 3. 1. Банківська система України та роль у ній НБУ
 4. До якої з банківських систем західних країн наближається банківська система України?
 5. 54.Банківська система: сутність, принципи побудови та функції.
 6. Банківська система України.
 7. 134.Банківська система в механізмі фінансового регулювання, її сутність і функції.
 8. Шпаргалки.com. Шпаргалка - Банківська система України, 2016
 9. 9.3. Банківська система: сутність,принципи побудови та функції.Особливості побудови банківськоїсистеми в Україні
 10. Якщо банк – продуктивна організація, то, що є результатом банківської діяльності? Дайте визначення понять «банківський продукт», «банківська послуга», «банківська операція». Які точки зору з даного питання існують в вітчизняній економічній теорії? Чи можна вважати банківський продукт товаром?
 11. 44. Державна податкова служба України: система, завдання і функції.
 12. 34. Сутність, принципи побудови та функції банківської системи. Особливості розвитку банківської системи України.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -