10. Адміністративні методи ДРЕ

регулювання ринку виражають по суті пряме управління з боку держави і включають застосування системи державних замовлень і Контрактів, державне підприємництво, застосу­вання державою санкцій і штрафів, ліцензій, дозволів, квот, встанов­лення норм і стандартів, які регламентують вимоги до якості робіт, послуг, продукції, до організації виробничих процесів, операцій на внутрішньому і зовнішньому ринку тощо.
Так, ліцензування здійснюється з метою недопущення на споживчий ринок неякісної продукції, впорядкування підприємництва у видах діяльності, які не можуть регулюватися ринком. Ліцензії — спеціальні дозволи, які видаються суб'єктам під­приємницької діяльності на здійснення окремих її видів(102 види). До таких видів діяльності в Україні належать: пошук та експлуатація родовищ, корис­них копалин, ремонт мисливської зброї, і ще деякі види діяльності. Квотування - пряме встановлення державою для учасників монополістичної діяльності їх частки у виробництві, збуті або експорті продукції. Квота також відображає частку, частину, норму, яка в чомусь допускається (наприк­лад, імпортна квота). Квота встановлюється і на вивіз (експорт) деяких видів продукції. Система санкцій — це заходи, які передбачає держава або зако­нодавство проти порушення або невиконання суб'єктами ринку встанов­лених умов діяльності. Норма — науково .обгрунтована міра суспільне необхідних затрат ресурсів на виготовлення одиниці продукції (виконання робіт, надання послуг) заданої якості. Норматив — послсмснтна складова норми, яка характеризує ступінь використання ресурсу на одиницю виміру' (продукції, роботи, поверхні, обсягу і т.ін.). Стандартизація — це встановлення єдиних норм за типами, мар­ками, параметрами, розмірами і якістю виробів, а також за величинами вимірювань, методами випробовування, контролю і правилами упаков­ки, маркування і зберігання продукції, технології виробництва. Об'єктами стандартизації с конкретна продукція, норми і нормативи, вимога, позначення і т.ін Особливе місце у складі адміністративних методів займає механізм державних замовлень, контрактів та управління майном, що є у загаль­нодержавній власності.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 10. Адміністративні методи ДРЕ:

 1. 8.С-ма методів ДРЕ. Методи прямого та опосередкованого ДРЕ.
 2. 7. Проаналізуйте адміністративні методи державного управління.
 3. 12.ПРОПАГАНДИСТСЬКІ МЕТОДИ ДРЕ.
 4. 10.Адміністр методи ДРЕ.
 5. 11.Екон методи ДРЕ.
 6. 31. Економічні та адміністративні методи впливу НБУ на комерційні банки
 7. 12.Пропагандистські методи ДРЕ.
 8. 9.Правові методи ДРЕ.
 9. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ
 10. 7.Вади ДРЕ та їх врахування у держ. ек политиці.
 11. Адміністративні стягнення за порушення митних правил.
 12. 62.Адміністративні стягнення за порушення митних правил.
 13. Політико-адміністративні відносини у посткомуністичних державах.
 14. Адміністративні проступки на транспорті та особливості адміністративної відповідальності за них
 15. 20. Адміністративні санкції, які накладаються органами податкової служби.
 16. 20. Стратегічні, тактичні і оперативні цілі; концепція соц.-ек. політики та ДРЕ.
 17. 15.Ф-ції КМУ в сфері ДРЕ.
 18. 14.Ф-ції ВРУ в сфері ДРЕ.
 19. 13.Ф-ції Президента У.в сфері ДРЕ.
 20. 20.Стратег., тактичні й оперативні цілі; концепція соц-ек політики та ДРЕ.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -