77.Державне регулювання цін.Форми і методи.

— це політика впливу держави за допомогою законодавчих, адміністративних та кредитно-фінансових захо­дів на ціни з мстою сприяння стабільному розвитку економіч­ної ситуації в країні. Втручання держави в процес ціноутворення здійснюється в трьох основних формах: обмеження рівня ціни; уведення подат­кових платежів, що призводять до вилучення доходів у виробни­ків та споживачів; державна підтримка цін через дотації.
Це втручання здійснюється за допомогою різноманітних методів державного регулювання цін, які можна об'єднати у дві групи: прямі й непрямі (опосередковані) Пряме регулювання, як правило, переважає на початковому етапі створення ринку, коли його регулюючі здатності ще недос­татньо розвинуті, або коли виникає кризова ситуація в економіці. До прямих методів належать: встановлення фіксованих (твердих) цін на найважливіші товари та послуги, декларування зміни цін, заморожування цін на певний строк, укладання до­говорів про ціни між підприємствами і державою тощо. Непрямі методи державного регулювання цін переважають на етапі зрілого ринку і за нормальних умов розвитку економіки. За допомогою цих методів держава регулює поведін­ку об'єктів, які беруть участь у процесі ціноутворення, але не дик­тує порядку чи способів визначення цін та їхнього рівня.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 77.Державне регулювання цін.Форми і методи.:

  1. 58. Форми і методи державного регулювання цін.
  2. 57. Необхідність і сутність державного регулювання цін.
  3. Методи та форми державного регулювання господарських відносин.
  4. 8. Форми та методи державного регулювання інвестиційної сфери економіки.
  5. 40. Необхідність державного регулювання цін в умовах чистої монополії
  6. 34. Досвід державного регулювання цін на сільськогосподарську продукцію країнах з розвинутою ринковою економікою.
  7. 81.Державне регулювання суспільного відтворення та його форми.
  8. 7. Основні форми державного регулювання інвестиційної діяльності.
  9. 7.1.2. Форми державного регулювання ринку цінних паперів
  10. 6. Проблема регулювання цін.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -