74.Тарифні методи ДР зовнішньоекономічної діяльності

Центральне місце в державному регулюванні регулюванні зовнішньої торгівлі належить тарифному регулюванню,яке в Україні спирається на Закон «Про єдиний митний тариф».Митний тариф – це систематизований перелік товарів із зазначенням мита,яким вони обкладаються під час перетину митного кордону країни.Митні тарифи розробляються за товарним класифікатором.
Найпоширеним класифікато-ром, що діє в міжнародній торгівлі,є так звана Гармоннізована система опису та кодування товарів,яку Україна почала застосовувати з 1991р. Митні тарифи складаються з конкретних ставок мита.Мито – це податок,який стягуються митними органами з товарів,що вивозяться або ввозяться на територію країни. Запровадження мита сприяє захисту націоальних виробників від іноземної конкуренції,забезпечує надходження коштів до держ.бюдж.,поліпшує умови доступу національних товарів на зарубіжні ринки. У міжнародній практиці застосовується експортне,імпортне,транзитне ,антидепінгове, компенсаційне та ін. види мита.Найбільш широко в процесі ДР зовн.торг.операцій використовується імпортне\ввізне\ мито, експортне мито застосовують переважно до тов.традиц.експорту.Величина мита визначається за допомогою ставок,які поділяються на адвалорні\процентні\, специфічні та комбіновані.Адвалорна ставка - % від ціни тов.,специфічна - у грошовій формі на один.маси,об»єму,кількості тов.Важливим митним інструментом є антидепінгове мито. Воно встановлюється на тов.,які ввозяться за цінами значно нижчими за ціни або собівартість у країні-експортері.Ставка антидепінгового мита не повинна перевищувати різниці між депінговою ціною та серед.ціною тов.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 74.Тарифні методи ДР зовнішньоекономічної діяльності:

  1. 27. Тарифні і нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності
  2. 54. Тарифні та нетарифні методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
  3. 57. Аудит зовнішньоекономічної діяльності.
  4. 53. Сутність, завдання, пріоритети зовнішньоекономічної діяльності.
  5. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності.
  6. Поняття, види та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.
  7. Загальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності, заходи тарифного та нетарифного регулювання.
  8. 28. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в аг. секторі
  9. 1. Поняття суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
  10. 53.Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -