57.Пасивна та активна структурна політика.

Структурна політика держави — це обгрунтування цілей та характеру структурних перетворень, визначення комплексу заходів щодо підтримки розвитку тих елементів економічної системи, які забезпечують економічне зростання та вирішення актуальних проблем сьо­годення.
На практиці існує два типи структурної політики: пасивна й активна..Пасивна структурна політика полягає в тому, що держава створює правову базу для вільного переливання капіталу та праці з одних галузей в інші, але безпосередньо не втручається в інвес­тиційні процеси в окремих галузях. Активна структурна політика полягає в тому, що держава широко застосовує державні важелі для прискорення прогресив­них структурних зрушень. Цим шляхом Ідуть Японія, Південна Корея, Сінгапур та інші нові індустріальні країни.Концепція активної структурної політики грунтується на чіт­кому визначенні найбільш ефективних напрямків структурної трансформації економіки. До таких можна віднести: 1. Зростання виробництва в галузях, які забезпечують знач­ну частину експортної продукції2. Зростання виробництва в галузях, які здатні на внутріш­ньому ринку замінити імпортну продукцію.3. Підтримка виробництв, які впроваджують ресурсозберіга­ючі технології з метою скорочення попиту на дефіцитні для краї­ни ресурси.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 57.Пасивна та активна структурна політика.:

 1. 37. Пасивна та активна структурна політика.
 2. 57 Пасивна та активна структурна економіка.
 3. 15.Пояснити чому рахунки 6026, 6027 за економічною характеристикою є активно – пасивні. Навести конкретні приклади записів за цими рахунками за схемою їх дії окремо як активних та пасивних.
 4. Тема 8. АНАЛІЗ ІНШИХ АКТИВНО-ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ
 5. Свойства восприятия как когнитивного социально психологического процесса предметность структурность активность апперцептивность контекстность осмысленность.
 6. Пасивний державний борг
 7. 56. Характеристика пасивних операцій комбанків.
 8. Вопрос 20. Активность личности и ее источники. Теория активности личности. Мотивационно-потребностная сфера личности как источник ее активности. Направленность личности.
 9. 4. Роль політики у житті сучасного суспільства. Політика і економіка (право, культура).
 10. 3. Політика як суспільний феномен та наукове поняття. Структура політики.
 11. Політика як суспільне явище. Суб’єкти, структура і функції політики.
 12. 146. Характеристика пасивних операцій комерційних банків, їх роль у бізнесовій діяльності банків.
 13. 19. Счета активные и пассивные. Сальдо и обороты активных и пассивных счетов.
 14. 93. Інноваційна політика сучасної держави. Особливості інноваційної політики в Україні.
 15. 12.Політика як суспільне явище. Політика
 16. 75. Зовнішня політика держави: цілі, принципи, засоби. Пріоритети зовнішньої політики української держави.
 17. Освітня політика. Політика реформ освіти в Україні: стан і перспективи.
 18. 148. У чому полягає відмінність політико-правових доктрин мислителів Стародавньої Греції від політико-світоглядних уявлень Стародавнього Сходу?
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -