37.Фінансова та бюджетна системи. Зведений баланс фінансових ресурсів держави.

Фінанси означають застосування різноманітних способів розподілу ВВП на централізовані та децентралізовані фонди грошових ресурсів. В Україні фінансову систему утворюють: державний і місцеві бюджети (консолідований бюджет); фінанси підприємств усіх форм власності; централізовані державні та інші фонди; фондовий ринок.
Правовою основою бюджетного регулювання в Укр є Конституція Укр, закон "Про бюджетну систему Укр"»та інші нормативно -–правові акти. Метою складання зведеного балансу є визначення обсягів фінансових результатів держави на прогнозний період, можливостей їх використання для фінансуання ек і соц програм розвитку, а також встановлення оптимальних напрямів їх розподілу та використання. У зв балансі фінансових результатів доходи та видатки бюджетів включають сумарні показники доходів і видатків держ та місц бюджетів. Ресурси підприємств і організацій складаються з прибутку ( після сплати податку), амортизаційних та інших відрахувань державних підприємств, установ та організацій. Доходи та витрати позабюджетних фондів включають сімарні показники доходів та витрат Фонду приватизації, Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування. В Укр бюджетна система складається з Державного бюджету Укр, бюджету АР Крим та місцевих бюджетів. Бюджет –це план утворення і використання фінансових результатів для забезпечення функцій певної організації. Держ бюдж-це річний план державних витрат і джерел їхнього фінансового покриття. Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюдж системи, є зведеним бюдж Укр.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 37.Фінансова та бюджетна системи. Зведений баланс фінансових ресурсів держави.:

 1. Держава – боржник без права (можливості) використання додаткових фінансових ресурсів на кредитних засадах
 2. 21. Суть, завдання та інструменти фінансово-бюджетного регулювання економіки.
 3. 83. Фінансова система і фінансова політика в державі. Фіскальна політика.
 4. Бюджетне планування як складова частина фінансового.
 5. 57. Фінансове планування як функція управління фінансовою діяльністю
 6. Система фінансових коефіцієнтів, які доцільно розраховувати в процесі складання бізнес-плану. Класифікація фінансових коефіцієнтів за сферами інтересів кредиторів, інвесторів і власників бізнесу.
 7. 49. Судовий фінансовий контроль. Поняття фінансових судів.
 8. 27. Фінансове планування як функція управління фінансовою діяльністю
 9. Система фінансових коефіцієнтів, які доцільно розраховувати в процесі складання бізнес-плану. Класифікація фінансових коефіцієнтів за сферами інтересів кредиторів, інвесторів і власників бізнесу.
 10. ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13 25. Бюджетне право як складова частина фінансового права
 11. 129.Послуги фінансових посередників. Економічні переваги (вигоди) посередництва перед фінансовим ринком
 12. 3. Бюджет як основний фінансовий план держави.
 13. № _7_ Економічна сутність державного фінансового контролю. Суб‘єкти фінансового контролю.
 14. ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5 9. Поняття фінансового права. Предмет і метод фінансового права
 15. 7.1. Фінансовий і інвестиційний цикли у виробництві і галузеві особливості бюджетного процесу
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -