2.Вади ринк.саморегулювання.

Вади ринку – це умови за яких ринк.механізм не забезп. оптим-го за Паретто викор-ня ресурсів. Виділ.такі вади: 1)неспроможність конкуренції (для норм.ф-ціонув-ня ринку повинна бути присутня конкуренція, але в процесі концентрації капіталів утвор.монополії, які згодом підривають конкур-ію, створюючи загрозу існув-ня самого ринку) 2)нездатність ринку забезпечувати людей сусп.товарами Сусп.товари мають властив-ті: -заг.доступність -несуперність у споживанні Товари, якім у найвищ.ступеню хар-ні ці власт-ті наз.чистими сусп.товарами. Якщо товару не хар-ні такі власт-ті вони наз.приватними. Якщо хоч 1 з властив-й хар-а, то товар наз. змішаним сусп.товаром. Локальні сусп.товари – товари, якими корист.окремі групи людей. В деяк.випадках сусп.товари можуть надаватися приватн.виробниками. Але як правило не надаються. Перешкоди: 1) “проблема зайця” (проблема, пов”яз.з небажанням окрем.людей добровільно оплачувати спожив-ня сусп.благ;2)створення громісткого сусп.апарату. 3)зовн.ефекти (екстерналії) (споживач сплачує не в повному обсязі вартість товарів –екстерналії. Коли дії суб”єктів ринка завдають шкоду іншим наз негатив.екстерналії. Коли 1 суб”єкт приносить користь іншим наз.позитивні екстерналії. Підп-во, яке породжує негат.екстерн-ї перекладає на інших частку витрат. При позитив.екстерн-ї підп-во бере на себе частку витрат. 4)неповнота ринку(повний ринок забезпечує споживачів товарів в повному обсязі за цінами, що перевищують витрати на вир-во. Неповнота ринку – дефіцит товару, технології. 5)недосконалість інформації( ідеал.ринок, коли виробн.і спожив.все знають про товар. В практиці такого не існує. Суб”єктам ринку приходиться діяти без повної інфор-ї, що не дозвол.планувати дії на майбутнє. Інформ.асиметрія породжує диктат виробника чи споживача. 6)ек.нестабільність(пов”язана з циклічним хар-ром розв-ку ек-ки (хвилеподібний) Наявність вад ринк.саморегулювання зумовлює необ-ть ДРЕ.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 2.Вади ринк.саморегулювання.:

 1. 2. Вади ринк. економіки та необхідність держ. рег-ня.
 2. 21.Соціально-орієнтована ринк ек-ка як стратег орієнтир ек політики.
 3. 1.Межа вироб.можлив-й, команд.та ринк.форми орг-ції ек-ки.
 4. 7.Вади ДРЕ та їх врахування у держ. ек политиці.
 5. 7.ВАДИ ДЕРЖ. РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ ВРАХУВАННЯ У ДЕРЖАВНІЙ ЕКОНОМ. ПОЛІТИЦІ.
 6. Вади Версальсько-Вашингтонської системи
 7. 17. Види недоліків вимови звуків при дислалії. Прояв порушень звуковимови в мовленні дитини.
 8. 6. Ефективність конкурентних ринків.
 9. 86. Вплив алкоголю на народження дитини.
 10. 3. Парадигма “стр-ра – поведінка - результат”
 11. 83. Сут­ність та ме­та со­ц­по­лі­ти­ки.
 12. 69.Небанковские финансово-кредитные учреждения, их отличия от банков, экономическое назначение.
 13. 6.Сутність, об”єкти та суб”єкти ДРЕ.
 14. 4.Навчально-реабілітаційний центр, види, мета та завдання їх діяльності, реабілітаційні засоби навчання та обладнання.
 15. 18. Сучасний монетаризм. Внесок М.Фрідмана в кількісну теорію.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -