26.Сутність макроекономічного планування, директивне та індикативне планування.

силу юридичного закону, адресний та обов’язковий для виконання характер. За д. п. посадові особи несуть відповідальність за невиконання планових завдань (командна ек.). Ін. п. – це рекомендаційна система заходів, спрямованих на досягнення цілей соц.
–ек. політики держави, що передбачає створення таких умов функціонування суб’єктів економіки, які б спонукали їх до виконання поставлених завдань. Особливості: рекомендаційний, інформаційний, мобільний характер, реалізація – через систему правових та економічних регуляторів (змішана ек.).
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 26.Сутність макроекономічного планування, директивне та індикативне планування.:

  1. 14. Суть та функції макроекономічного планування, директивне та індикативне планування
  2. 26.Сутність макроекномічного планування, директивне та індикативне планування .
  3. Сутність стратегічного планування. Цілі та принципи стратегічного планування. Бар’єри для стратегічного планування.
  4. 16. Принципи макроекономічного планування
  5. 28. Принципи макроекономічного планування.
  6. 15. Державна програма економічного і соціального розвитку України як форма макроекономічного планування
  7. 27. Державна програма економічного і соціального розвитку України як форма макроекономічного планування.
  8. Перехід від стратегічного планування до стратегічного менеджменту. Моделі стратегічного планування. Характеристика моделей стратегічного планування.
  9. 67. Розкрийте сутність функцій прогнозування та планування.
  10. 17. Сутність, цілі, завдання та етапи кадрового планування.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -