18.Сутність стратегії соц-ек політики держави. Визнач-ня сусп потреб і інтересів.

Стратегія –це детальний, комплексний план, спрямований на втілення місії орг-ції (держави). Місія д.зумовлена самою її сутністю, чітко визначеною метою її існув-ня. Питання про побудову цілей у ДРЕ належать до найбільш актуальних теор і практич проблем.
Процес цілепокладання д.слід розглядати як сукупність певних стадій. Визначення сусп потреб та інтересів здійс-ся через поєднання особистих, колективних і держ інтересів. Сусп джерелом виник-ня й фіксування цілей є потреби та інтереси людей. Вони узагальнюються політ партіями, громад орг-ціями, спілками і т.п.й трансформ-ся в колективні інтереси. Свої вимого щодо цілей висувають як прибічники патерналістської політики, так і прих реформ. Консенсус і компроміс між різн політ силами з приводу баз сусп цінностей досяг-ся застосуванням демократ соц технологій (референдумів, виборів, переговорів та ін), реал-цією принципів соц партнерства. Ідеальна ситуація-коли індив і асоційовані суб’єкти усвідомлюють необхідн і корисність цілей ДРЕ та добровільно беруть участь у їх реалізації.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 18.Сутність стратегії соц-ек політики держави. Визнач-ня сусп потреб і інтересів.:

 1. 18. Сутність стратегії соц.- ек. політики держави. Визначення сусп. потреб та інтересів.
 2. 7. Сутність стратегії соціально-економічної політики держави.
 3. 31. Поняття та сутність національних інтересів. Пріоритети національних інтересів України.
 4. 75. Зовнішня політика держави: цілі, принципи, засоби. Пріоритети зовнішньої політики української держави.
 5. 4. Визнач потребу в імпорті прир газу в прогнозн році.
 6. 39.Як фін вплив на сусп вир-во, їх роль у ек та соц перерозподіл держ
 7. 33. Представництво інтересів громадян і держави в суді.
 8. 84. Завдання соц політики та показники соц розвитку
 9. 84. Завдання соц. політики та показники соц. розвитку.
 10. 2. Загальні та специфічні заходи антикризової політики держави в умовах різних національних економік. Аналіз наслідків антикризової політики держави (35 б.).
 11. 5.СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ :»ДЕРЖ. ВТРУЧАННЯ В ЕКОНОМІКУ», «ДЕРЖ. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ» ТА «ЕКОНОМ. ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ».
 12. 13.Охар-йте общину, як істор форму госп одиниць та її соц-ек роль в перву сусп-ві.
 13. 29Цінова політика та цінові стратегії банку.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -