Поняття, значення та основні види правової роботи у господарському комплексі.

Правова робота в у господарському комплексі - система заходів для забезпечення прав і інтересів суб'єктів підприємницької діяльності. Основні задачі правової роботи в сфері підприємництва: 1) забезпечення дотримання законності в діяльності господарюючого суб'єкта при реалізації його цілей; 2) захист його прав і законних інтересів при взаємодії з органами державної влади і керування, муніципальними утвореннями, контрагентами за договорами, із власником майна, працівниками й іншими суб'єктами, що вступають у взаємодію з цим суб'єктом підприємницької діяльності. Найбільш розповсюдженою формою правового забезпечення підприємницької діяльності є наявність в організаційно-управлінській структурі господарюючого суб'єкта юридичної служби. У великих суб'єктах юридичні служби мають організаційно відособлені сектори: 1) договірно-правовий; 2) претензіонно-позовний; 3) корпоративний; 4) внутрішньої нормотворчості; 5) правового забезпечення трудових відносин. Штат юридичних служб складають в основному юрисконсульти з вищою або середньою професійною освітою, а також економісти, бухгалтери, діловоди, що відповідають за конкретні складові правовий роботи. Функції юридичних служб групують за наступними напрямками: 1) внутрішня нормотворчість і забезпечення законності організаційно-розпорядницької документації; 2) договірно-правова робота; 3) претензійно-позовна робота, 4) умовно-корпоративна робота; 5) забезпечення правовими засобами якості продукції, що випускається; 6) забезпечення соціального партнерства в організації, контроль за дотриманням трудового законодавства, участь у взаємодії з представницькими органами працівників; 7) формування правової культури організації. Юридична служба здійснює контроль за відповідністю вимогам законодавства і внутрішніх документів організації організаційно-розпорядницької документації: наказів, розпоряджень, інструкцій, інших нормативних актів, виданих керівниками організації, - і вживає заходів до зміни актів, прийнятих з порушеннями діючого законодавства або внутрішніх документів організації, або до скасування актів, що втратили силу. Договірно-правова робота комерційної організації забезпечує: 1) своєчасний і якісний висновок підприємницьких договорів різних видів з контрагентами організації; 2) строгий контроль за виконанням договірних зобов'язань самою організацією і її контрагентами; 3) аналіз причин, що викликають невиконання або неналежне виконання договорів у сфері підприємництва, розробку заходів щодо усунення цих причин. 19.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка Господарське право України. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Поняття, значення та основні види правової роботи у господарському комплексі.:

 1. Поняття та види суб'єктів правової роботи.
 2. Поняття, значення та функції господарсько-правової відповідальності. Співвідношення із способами захисту порушених прав.
 3. Поняття правової роботи та юридичної служби.
 4. 94. Форми й види господарсько-правової відповідальності.
 5. Основні напрямки правової роботи із забезпечення законності на підприємстві.
 6. 77.Поняття та види правової поведінки
 7. § 19. Поняття та основні принципи правової держави.
 8. 2.2.1. Основні види господарських товариств в Україні
 9. Розкрийте поняття правової поведінки та назвіть її види.
 10. Поняття та види суб'єктів господарського права.
 11. Джерела господарського права: поняття, види та система.
 12. 42. Поняття валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти, її суть, види та значення. Сутність та основні типи
 13. Поняття, види та історія виникнення господарських товариств.
 14. Розкрийте поняття цивільно-правової відповідальності та назвіть її види.
 15. Поняття, функції та види господарських зобов'язань та договорів.