Задать вопрос юристу

75. Сутність соціальної держави.

Держава для людини, а не навпаки - такий зміст багатьох конституційних норм, які визначають загальнодержавну політику у соціальній сфері, забезпечують соціальну спрямованість економіки. Важливою ознакою соціальної держави є не лише врахування, а й сприяння з її боку задоволенню інтересів усіх соціальних груп і прошарків населення, зміцнення на цій основі соціальної злагоди і єдності народу.

Соціальна держава визнає людину як найвищу соціальну цінність, надає соціальну допомогу індивідам, які потребують її відповідно до принципу соціальної справедливості, і своє призначення вбачає в забезпеченні громадянського миру і злагоди в суспільстві. Основними ознаками або принципами соціальної держави є: 1. принцип людської гідності;2. принцип соціальної справедливості; 3. принцип автономії суспільних відносин і процесів; 4. принцип субсидіальності; 5. принцип соціального партнерства або солідарності; 6. трудові і соціальні суди, які розглядають конфлікти у відповідних сферах; 7. добре розвинене соціальне законодавство і право.

Соціальна держава виконує такі основні функції: 1. забезпечення, охорону і захист соціально-економічних прав людини; 2. соціального захисту; 3. соціального вирівнювання; 4. екологічну функцію.

Особливістю сучасної соціальної держави є здійснення нею активної соціальної політики, спрямованої на забезпечення прав людини, працевлаштування населення, захист прав працівника на підприємстві, створення систем охорони здоров'я і соціального страхування, підтримку малоімущих, сім'ї і материнства, досягнення високого рівня добробуту всіх верств населення. Політичні права людини доповнюються соціально-економічними правами, що передбачають надання всім членам суспільства певного мінімуму матеріальних і соціальних благ. З цією метою держава активно втручається в економіку й соціальні відносини, за допомогою податків і різних соціальних виплат перерозподіляє через бюджет значну частину національного доходу на користь менш забезпечених верств населення.Отже, соціальна держава -- це правова держава, яка проводить активну соціальну політику, спрямовану на забезпечення прав і свобод людини, досягнення високого рівня добробуту всіх верств населення.

<< | >>
Источник: Відповіді на екзамен з предмету Політологія. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 75. Сутність соціальної держави.:

 1. 2.1. Поняття та сутність держави
 2. 4.1. Поняття та ознаки функцій держави
 3. 7.2. Формаційний підхід до типології держави
 4. СПІВВІДНОШЕННЯ НОРМ ПРАВА ТА ІНШИХ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ.
 5. 99.Номенклатура функцій держави
 6. 7. Сутність стратегії соціально-економічної політики держави.
 7. 22. Сутність економічного і соціального прогнозування
 8. 3.3. Необхідність, сутність і призначення кредитних рейтингів
 9. 82.Необхідність і сутність фінансів. Державні фінанси.
 10. 8. Сутність, зміст соціально-трудових відносин.
 11. Поняття і напрямки діяльності Мережі соціальної підтримки людей з інвалідністю
 12. 49. Сутність понять “соціальне забезпечення”, “соціальний захист”, “соціальна безпека людини, суспільства та держави”. Їх відмінності.
 13. Проблема відчуження в марксизмі. Можливість подолання відчуження шляхом соціальної революції.