Задать вопрос юристу

71. Суспільно-політичні рухи: визначення, особливості діяльності та існування.

У сучасній політології групи інтересів визначаються як недер-жавні й непартійні об'єднання, що впливають на владу. Специфіч-ними їх рисами є наявність певної організованості, стійкого контакту з структурами влади і її представниками, дій з метою захисту певного групового інтересу.

При такому підході залишаються непостійні, змінні, і в багатьох випадках стихійні угруповання і дії людей, що випадаючи з аналізу, мають значний політичний зміст. Для визначення політичних явищ, що не входять безпосередньо в державні й партійні структури, але впливають на політичне життя, може бути використане інше, більш прийняте поняття — суспільно-політичний рух. Особливість даного поняття полягає в тому, що в ньому більш конкретно проявлено подвійну — соціальну і політичну — природу відповідних об'єднань людей, зроблено акцент на динамічному, діяльному аспекті їх існування. Суспільно-політичний рух охоплює як організації безпосереднього, прямого впливу на політичні рішення (наприклад, лоббістські рухи), що створюються досить відкрито при державних структурах, так і ті, для яких політична функція є достатньо стійкою, але не основною, наприклад, профспілки. Це поняттявключає і масові рухи, що мають стихійну, спонтанну природу.

Серед сучасних рухів є і досить політизовані — екологічні, антивоєнні тощо, які ведуть в тій чи іншій формі політичну діяльність і які беззаперечно можна вважати суспільно-політичними або соціально-політичними. Складність їх природи обумовлена різнобічними функціями, які вони виконують. Це не тільки тиск на владу, але й політичне виховання, створення нових політичних структур і нового стилю життя, перетворення самих основ соціального і політичного буття.

Важливою ознакою сучасних рухів є їх недзвичайно диверсифі-кований характер.

Залежно від стратегічної орієнтації рухи поділяються на консервативні та рухи протесту. Консервативні рухм виступають за збереження соціального й політичного порядку, що склався, або навіть реставрацію попередніх існуючих інститутів. В Україні на сьогоднішні — це представники комуністичної еліти, що виступають за реставрацію соціалізму. Опозицією цьому рухові виступають рухи протесту, що невдо-волені існуючим порядком і вимагають змін. Серед них досить чітко відособлені, з одного боку, масовий, низовий рух, з іншого — елітний, що протікає на достатньо високих поверхах соціальної структури. Різниця між ними досить відчутна і полягає в характері і політичній меті, методах дій, рівні організованості, масовості.

У елітних і масових рухах протесту, залежно від їх ставлення до існуючої влади і способу дій, виділяються реформаторський і революційний рухи. Для реформаторських рухів характерні дії в рамках встановленого соціального порядку, коли лідери і діячі руху мають певну свободу дій, а рух спрямований на проведення реформ «зверху», часткових змін у законодавстві та інших інститутах. Переважна більшість рухів, що існують сьогодні у світі, відносяться до цього типу. На відміну від них, революційні рухи відрізняються жорстким протистоянням існуючому порядку і владі, потягом до насильницької перебудови самих основ суспільного буття, до знищення старих і створення нових політичних інститутів, орієнтацією на насильницьке просування до влади нової політичної еліти.

Важливою особливістю сучасних рухів є їх масовість. Організації, що входять до них, мають, як правило, більшу соціальну підтримку, ніж традиційні політичні партії.

<< | >>
Источник: Відповіді на екзамен з предмету Політологія. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 71. Суспільно-політичні рухи: визначення, особливості діяльності та існування.:

 1. 93. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ: СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ, ТИПИ.
 2. 86.СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ
 3. Суспільно-політичні рухи
 4. 38.Суспільно-політичні рухи: структура, функції, типи.
 5. 83. Суспільно-політичні рухи та формування багатопартійності в Україні в умовах становлення її незалежності.
 6. 52. Громадські організації та громадського-політичні рухи: сутність та класифікація
 7. 21. Політичні інтереси та цінності особи і суспільно-політичні процеси.
 8. Суспільно-політичні погляди І.Франка
 9. 68. Філософські та суспільно-політичні погляди Т. Шевченка
 10. 91.ГРОМАДЯНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА. 92. РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ.
 11. 5. Реформи в суспільно-політичній сфері.
 12. 74.Суспільно політичні погляди С. Сковороди
 13. 2. Суспільно-політичний рух і політичні партії в Україні.
 14. 47. Суспільно-політичні проблеми в країні на етапі творення державності
 15. 2. Наростання кризових явищ в соціально-економічній та суспільно-політичній сферах у 1970-х – 80-х рр.
 16. 16.Орієнтації та позиції в політичній діяльності
 17. Суспільно -економічні, політичні процеси і розвиток культури України (середина 50 — перша половина 60-х років)
 18. Суспільно-політичні процеси в Україні в міжвоєнний період(1921-1939 роки Національно-культурне відродження в УСРР 20-х років
 19. 11. Політика як суспільне явище та форма діяльності