Задать вопрос юристу

44. Політичний режим: визначення та сенс поняття.

Організація верховної державної влади, її органів, їх взаємостосунки з населенням позначається поняттям «форма правління» (монархічну і республіканську). Проте не завжди характер політичної влади в суспільстві відповідає формі правління.( Наприклад, Швеція, Норвегія, Бельгія більш демократичні, ніж багато республік, хоча за формою правління є конституційними монархіями).

Терміни «політична система» і «політичний режим» характеризують політичне життя з різних сторін: якщо політична система відображає характер взаємозв'язку політики з економікою, соціальною, культурної і іншими сферами життя суспільства, то політичний режим визначає засоби і методи реалізації політичної влади.

Політичний режим - це спосіб функціонування політичної системи суспільства, визначальний характер політичного життя в країні, система прийомів, методів, способів здійснення політичної (включаючи державну) влади в суспільстві.

Політичний (державний) режим указує на сукупність прийомів і засобів здійснення державної влади. Вони дуже різні і конкретизують основні показники форми державного правлін­ня й устрою в конкретній країні. Загальними показниками будь-якого політичного режиму є: а) ступінь захищеності і забезпеченості гарантіями прав і сво­бод громадян (політичного й ідеологічного вибору, економічної свободи) та ступінь врахування інтересів різних соціальних груп (у тому числі меншин) тощо; б) способи легітимації державної влади; в) співвідношення правових і неправових способів здійснення владних функцій; г) методи, інтенсивність і правова обґрунтованість викорис­тання силових структур, інших ресурсів влади; ґ) механізм ідеологічного тиску.

Таким чином, політичний режим (у широкому смислі слова) характеризується рівнем гарантованості демократичних прав і свобод громадян, ступенем відповідності офіційних конституційних установлень політичним реаліям. Політичні реалії — невід'ємна характеристика політичного клімату в будь-яку епоху розвитку держави. Політичний режим будь-якої держави тісно взаєпомопов'язаний і з іншим виміром політичного життя держа­ви — його політичним курсом. Якщо політичний курс відбиває цілі суспільства, то політичний режим — засоби їх досягнен­ня. Різновидів політичних режимів незліченна множина. Але в політичних дослідженнях звичайно виділяють основні типи політичних режимів: тоталітарний, авторитарний і демократичний.

<< | >>
Источник: Відповіді на екзамен з предмету Політологія. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 44. Політичний режим: визначення та сенс поняття.:

  1. ПРАВОВА ДЕРЖАВА, ОЗНАКИ, ПРИНЦИПИ.
  2. ПРАВОВА СИСТЕМА, ЕЛЕМЕНТИ, ОЗНАКИ.
  3. ПИТАННЯ № 3 ПСИХОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНИХ МАНІПУЛЯЦІЙ, МІФІВ ТА НАСИЛЛЯ
  4. Соціально-психологічний підхід,
  5. 64. Політична культура: сутність, структура, функції.
  6. 44. Політичний режим: визначення та сенс поняття.
  7. Поняття, сутність та ознаки культурних цінностей як об’єктів цивільних прав