Задать вопрос юристу

32. Основні теоретичні моделі політичних систем (Д. Истон. Г. Алмонд, К. Дойч)

Системна модель вперше була розроблена Д.Істоном. Сутність політичної системи, за тлумаченням вченого, розкривається в її функції -авторитарному розподіленні цінностей у суспільстві. Процес функціонування системи описується через відносини обміну з зовнішнім середовищем.

Вона зберігає стійкість, якщо знайдений певний баланс між імпульсами, що "входять", проникаючими у середовища, і імпульсами, що "виходять", що є реакцією системи на отриману інформацію. "Вхід" виражений двома видами імпульсів: вимога громадськості (підвищення заробітної плати, розширення соціальних програм, права і свободи громадян) і підтримка. Підтримка може проявлятися як у матеріальній формі (сплата податків, військова служба), так і у вигляді дотримання законності, повага до органів влади, до державної символіки, активної участі у політичному житті. Переробивши інформацію, політична система приймає конкретні рішення (закони, накази) і здійснює все для їх реалізації ("вихід"). "Вхід" і "вихід" складають безперервний цикл, який називається "петлею зворотного зв'язку".

Якщо імпульси, що "виходять", відповідають оцінюванням населення, то суспільна підтримка політичної системи посилюється. Підтримка з боку народу рішень і дій системи є умовою її легітимності. І навпаки, відсутність підтримки може призвести до кризи політичної системи. Дестабілізуючим фактором можуть стати помилкові рішення влади, прийняті або в результаті досить слабких імпульсів (система не має достатньої інформації для прийняття оптимальних рішень), або в результаті досить високих вимог, що викликає перенасиченість системи інформацією.

Структурно-функціональну модель політичної системи розробив Г.Алмонд. Політична система, на його думку, є типами дій, що стосуються прийняття політичних рішень. Головна функція системи - забезпечення легітимного примусу, що дозволяє зберегти суспільну стабільність.

Аналіз системи повинен здійснюватися на двох рівнях:інституціональному (дослідження політичних інститутів);орієнтаційному (дослідження політичної культури).

У структурному плані вона включає в себе формальні (урядові органи) і неформальні інститути (групові об'єднання), поведінницькі аспекти цих інститутів, активність окремих громадян.

На основі порівняльного аналізу політичних систем різних країн Алмонд прийшов до таких висновків: всі політичні системи мають власну структуру;політична система багатофункціональна; всі політичні системи виконують аналогічні універсальні функції, необхідні для соціального життя; функції виконуються різними інститутами (структурами) системи (суди, законодавчий орган, партії) і з різною частотою; всі політичні системи є змішаними в культурному розумінні;відмінність між простими (традиційними) і розвинутими системами полягає в диференціації функцій і спеціалізації структур. Ці системи подібні за функціями, але розрізняються за структурними характеристиками.

Інформаційно-кібернетичну модель політичної системи запропонував К.Дойг. Використовуючи положення і термінологію, розроблені в кібернетиці, автор розглядає політичну систему через потоки інформації. Функція системи полягає в координації зусиль людей для досягнення поставлених завдань.

Процес функціонування системи складається з кількох етапів: 1)етап перший: отримання інформації і формування блоку даних; 2)етап другий: селекція інформації - відбір і оцінка отриманої інформації; 3)етап третій: прийняття рішень; 4)етап четвертий: реалізація поставленої мети.

Прийняття рішень і їх корекція здійснюються з урахуванням результатів попередніх дій і на основі інформації про становище у суспільстві і про відстань, яка залишилася до мети.

<< | >>
Источник: Відповіді на екзамен з предмету Політологія. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 32. Основні теоретичні моделі політичних систем (Д. Истон. Г. Алмонд, К. Дойч):

 1. 34. Політичний конфлікт: основні теоретичні підходи та особливості
 2. 59. Ідеальні (теоретичні) моделі також бувають різні.
 3. 5.3.Теоретичні моделі вивчення стресів.
 4. 14. Охарактеризуйте класифікацію політичних культур Алмонда та Верби
 5. 51. Математична школа в політичній економії. Теоретичні моделі Л.Вальраса, В.Парето.
 6. Концепция политической системы Д. Истона.
 7. 54.Структура, функції та типологія політичних систем, основні елементи політичної системи.
 8. 63. Політичне прогнозування: сутність та науково-теоретичні засади
 9. 21. Кирило-Мефодієвське братство товариство: теоретичні концепції і політична діяльність.
 10. 6.Основні моделі корпоративної соціальної відповідальності.
 11. 34. Основні теоретичні джерела сучасних концепцій соціального конфлікту.
 12. 40. Порівняйте основні сучасні моделі демократії
 13. ТЕМА 2. ОСНОВНІ МОДЕЛІ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
 14. Т5.Інфляція.Грошові реформи 5.1.Основні теоретичні концепції інф.
 15. 58.Теоретичні передумови виникнення та основні концепції класичної геополітики.
 16. 37. Структура, функції та типологія політичних систем. Політична система сучасної України.
 17. 4.2. ОСНОВНІ СУЧАСНІ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГСІ УПРАВЛІННЯ
 18. 34. Теорія політичної системи: становлення, структура, функції, типології (Д.Істан, Г.Алмонд, С.Монсма)
 19. 73. Сутність політики: основні теоретичні підходи (субстанціональний, інституціональний, соціологічний, теологічний, конфліктний і консенсусний).
 20. Основні характеристики традиційної моделі державного управління: