20 Українська національна революція XVII ст. Причини, характер, рушійні сили, проблеми її типології та хронологічних меж.

Боротьба, яка розпочалася в середині XVII ст. на українських землях, насамперед мала на меті звільнення українського народу з-під панування Речі Посполитої.

З-поміж основних її причин можна виділити наступні:

Соціальні причини.Свавілля і влада польських магнатів і шляхти були безмежними – вони могли будь-кого з селян продати, обміняти і навіть убити. Ще однією невдоволеною соціальною верствою було реєстрове козацтво, яке, відірвавшись від кріпосного селянства, не досягло, однак, усіх прав і привілеїв шляхти. У складній ситуації опинилося й міщанство, яке мусило платити податки, відпрацьовувати повинності

Національно-політичні причини. Відсутність власної державності, обмеження українців у правах, проголошення їхньої неповноцінності, асиміляційні процеси – все це підводило до того, що як самостійний суб’єкт український народ міг зійти з історичної сцени.

Релігійні причини. Політика національного і культурного поневолення українців Річчю Посполитою базувалася на католицизмі. Насильницьке покатоличення населення, утиски православної церкви, конфіскація церковного майна і земель об’єднали у русі спротиву широкі верстви людності, незважаючи на розбіжність економічних і соціальних інтересів.

Суб’єктивні причини. Особиста образа і бажання помститися за розорений польськими панами хутір Суботів та збезчещену сім’ю самого Богдана Хмельницького.

Рушійними силами революції виступали усі верстви українського суспільства середини XVII ст. Роль лідера виконувало козацтво, під керівництвом якого згуртувалося селянство, міщанство, православне духовенство, а також дрібна українська шляхта, яка також потерпала від свавілля польських магнатів.

I період (лютий 1648 – серпень 1657р.) – початок і найбільше піднесення національно-визвольної та соціальної боротьби, яка привела до утворення Української національної держави – Гетьманщини.

II період (вересень 1657 – червень 1663 р.) – громадянська війна, що привела до поділу козацької України на Лівобережну і Правобережну.

III період (червень 1663 – вересень 1676 р.) – боротьба за возз’єднання української держави, за її суверенітет. Тобто закінчується українська національна революція після падіння гетьмана П. Дорошенка у 1676 р.

<< | >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме 20 Українська національна революція XVII ст. Причини, характер, рушійні сили, проблеми її типології та хронологічних меж.:

 1. 25 Національно-визвольна революція українського народу середини 18 ст: причини, характер, рушійні сили
 2. 1. Причини та характер української національної революції. Проблеми її типології, хронологічних меж та періодизації.
 3. 1. Причини, характер та рушійні сили визвольної війни
 4. 1. Причини, передумови, рушійні сили та характер революції.
 5. Лекція 5. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ ( 1648 – 1676 рр.).
 6. Тема 8. Українська національно-демократична революція у 1917-1920 рр.
 7. Тема 11. Українська національна демократична революція 1917-1921 рр.
 8. 36. Революція 1848 – 1849 рр. в Австрійській імперії та її вплив на розвиток українського національного руху.
 9. Тема 7. Національно-визвольна війна українського народу. Утворення Української гетьманської держави (середина XVII ст.)
 10. 1.Українська революція. Історіографія проблеми
 11. 73. Рушійні сили соціального процесу.
 12. 73.Рушійні сили соціального процесу.
 13. Рушійні сили економічного зростання (прогресу).
 14. Охарактеризувати закономірності та рушійні сили процесу виховання.
 15. Рушійні сили економічного зростання (прогресу).
 16. Рушійні сили та фактори психічного розвитку особистості.
 17. Розкрити сутність педагогічного процесу, його рушійні сили.
 18. 57. Сутність, методологія, рушійні сили, основні функції процесу навчання.
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -