39 Україна в часи І-ої російської революції

Початок XX ст. в історії України характеризується загальним революційним піднесенням, що було викликано класовим протиріччям, національним гнобленням, політичним.безправ'ям населення. Ситуацію загострила світова криза (1900-1903 р). ' • • .

Як в Наддніпрянській так і в Західній Україні революційний настрій охопив усі кола суспільства:

Активізується робітничий рух, перейшовши від економічної до політичної боротьби.

Посилився селянський рух, для придушення якого досить часто використовували війська.

Зросла активність студентської та учнівської молоді.

Посилився опозиційний рух ліберальної буржуазії, поміщиків, інтелігенції за проведення реформ.

В умовах загального революційного піднесення посилився і національно-визвольний рух.

У Російській імперії революційно-визвольний рух вилився в демократичну революцію 1905-1907 рр., в якій населення України прийняло активну участь.

В Україні революція носила і національно-визвольний характер, оскільки національне питання було на передньому плані боротьби. Національний рух в період революція мав великі здобутки: після маніфесту 17 жовтня з'явилася легальна українська преса, виникла культурно-освітня організація "Просвіта", яка діяла в багатьох містах України, відкривались українські школи, здійснювалися спроби викладання українською мовою в університетах.

<< | >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме 39 Україна в часи І-ої російської революції:

 1. 47. Український національно-визвольний рух під час Першої російської революції
 2. Тема 10. Україна в складі Російської та Австро-Угорської імперії
 3. 2. Колоніальнаполітика Російської імперії щодо України у XVIII ст.
 4. 41. Зміни в суспільно-політичному і державному ладі України в ході революції 1905 – 1907 рр.
 5. Україна у складі Австрійської та Російської імперії.Націонал. відродження Геополітичні зміни у Сх..Європі та їх наслідки для Українців
 6. 71) Охарактеризуйте розвиток промисловості України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. та покажіть її місце в господарстві Російської імперії.
 7. 2.Події Лютневої революції в Петрограді та їх вплив на Україну: створення нових органів влади
 8. 71. Охар-йте розвиток промисловості України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. та покажіть її місце в госп-ві Російської імперії.
 9. 50. Соціальна відповідальність в конфліктні часи – бізнес, держава, громадяни.
 10. 65) Україна в системі міжнародних політичних відносин (Україна, СНД, Україна-Європа, Україна-США).
 11. Звід законів Російської імперії та його поширення в Україні.
 12. Звіт законів Російської імперії та його поширення в Україні.
 13. 49. Українізація російської армії
 14. Закони України та постанови Верховної Ради України як джерела аграрного права України.
 15. 43. Входження українських земель до складу Російської та Австрійської імперій.
 16. 43 Адміністративно-територіальний стан українських земель у складі Російської та Австрійської імперій на початку 19 ст
 17. 7) УКРАЇНСЬКА АДВОКАТУРА ЗА ЧАСІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРЕІЇ
 18. 3. “Руїна”. Криза та поразка революції.
 19. Державний лад Російської імперії (поч. XX ст. - 1917р.)
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -