37 Соціально-економічний розвиток Західної України у XIX ст.

Економічний розвиток: політика Австро-Угорщини була спрямована на те, щоб закріпити за Західною Україною статус аграрно- сировинного придатку до розвинутих провінцій імперії: західноукраїнські землі були джерелом дешевої сировини і ринком збуту для промислових товарів і машин.

господарство Західної України було аграрне, зміни в сільському господарстві відбувалися повільно.

Важкої промисловості майже не було, машинобудування було слабо розвинутим, провідними галузями були: нафтодобувна промисловість (район Дрогобича та Борислава), деревообробні галузі та харчова промисловість.

Порівняно з Наддніпрянською економіка Західної України була відсталою і носила яскраво виражений колоніальний характер.

Соціальний розвиток:

У другій пол. XIX ст. різко зростала чисельність населення. Причому, збільшення населення відбулося не тільки за рахунок природного приросту, а й за рахунок переселення в Україну інших національностей, що заохочувалися урядами Росії та Австро-Угорщини. В умовах розвитку капіталізму йшов процес розшарування селян. Майже половина селян по всій Україні були бідняками. Як наслідок, на селі зростала соціальна напруженість, конфліктність.

<< | >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме 37 Соціально-економічний розвиток Західної України у XIX ст.:

 1. Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток України в XIX ст.
 2. 53 СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ (1900—1917 рр.)
 3. 31 Соціально-економічний розвиток України в кінці XVII - XVIII
 4. 35 Соціально-економічний розвиток України у ХІХст. Реформи в Російській імперії
 5. 1. Соціально-економічний розвиток України на початку ХХ ст. Столипінська аграрна реформа.
 6. 32. Соціально-економічний розвиток Лівобережної та Слобідської України у 18 ст. Юридичне оформлення кріпосного права.
 7. 18 Соціально-економічний розвиток України у другій половині XIV - першій половині XVI ст.
 8. 35. Політичне становище і соціально-економічний розвиток східноукраїнських земель у першій половині 19 ст. Колоніальна політика царизму щодо України.
 9. Особливості соціально-економічного і політичного розвитку «малих країн» Західної Європи у другій половині ХХ в.
 10. 2.Соціально-економічний розвиток.
 11. 38 Громадсько-політичне життя Західної України у XIX ст.
 12. 41. Науково-технічний прогрес і соціально-економічний розвиток.
 13. 2. Соціально-економічний розвиток СРСР та УРСР.
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -