31 Соціально-економічний розвиток України в кінці XVII - XVIII

Наприкінці XVII—XVIII ст. характерними рисами соціально- економічного розвитку українських земель були зростання крупного феодального землеволодіння, обезземелення селянстві, його закріпачення, розбудова та відокремлення міст від сіл; поступальний розвиток селянських промислів І міського ремесла, на базі яких виникають мануфактури, збільшення товарності виробництва; зростання паростків капіталістичного укладу в економіці, формування національного ринку. Особливість цих процесів полягала в тому, що вони відбувалися в умовах бездержавності на Правобережжі та прогресуючого згортання автономії на Лівобережжі.

<< | >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме 31 Соціально-економічний розвиток України в кінці XVII - XVIII:

 1. Лекція 6. ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII-XVIII ст.
 2. 37 Соціально-економічний розвиток Західної України у XIX ст.
 3. 53 СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ (1900—1917 рр.)
 4. 35 Соціально-економічний розвиток України у ХІХст. Реформи в Російській імперії
 5. Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток України в XIX ст.
 6. 1. Соціально-економічний розвиток України на початку ХХ ст. Столипінська аграрна реформа.
 7. 32. Соціально-економічний розвиток Лівобережної та Слобідської України у 18 ст. Юридичне оформлення кріпосного права.
 8. 18 Соціально-економічний розвиток України у другій половині XIV - першій половині XVI ст.
 9. 35. Політичне становище і соціально-економічний розвиток східноукраїнських земель у першій половині 19 ст. Колоніальна політика царизму щодо України.
 10. 48. Правове становище селянства в українських землях у складі Російської імперії в кінці XVII – XVIII ст.
 11. 62) Економічний розвиток Франції в кінці ХІХ – на початку ХХст. Математична школа маржиналізму
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -