18. Розвиток культури у 1920-х - 1930-х рр.

Воєнно-комуністичний наступ 30-х рр., що заступив українське відродження 20-х рр., відзначався крайньою ідеологізацією в усіх сферах життя суспільства, суворим контролем за діяльністю високоінтелектуальних осіб, діячів культури і мистецтва, забороною різних релігійних течій, руйнуванням храмів, відкиданням тих напрямів суспільної, історичної, філософської думки, що виходили за рамки ідеологічних догм, переслідуванням інакомислячих. Значна частина української інтелігенції загинула в сталінських тюрмах і концтаборах. У 1930 р. відбувся процес над вигаданою "Спілкою визволення України" (СВУ). Головним звинуваченим був віце-президент Всеукраїнської академії наук С. Єфремов. Переважна більшість звинувачених належали до української наукової і творчої інтелігенції. Їх судили за участь у діяльності політичних партій, які вже давно зійшли зі сцени, за відмінний від офіційного спосіб мислення. Наступним було "викриття" ще однієї нібито діючої контрреволюційної організації - "Українського національного центру" (УНЦ). Керівництво нею приписали М. Грушевському. У 1931 р. вченого заарештували, і він під тиском з боку ДПУ був змушеним визнати свою належність до УНЦ. Але по деякім часі він відмовився від свідчень на попередньому слідстві, після чого "справа" УНЦ зазнала краху. М. Грушевському дозволили жити в Москві, тобто фактично у вигнанні. У 1934 р. під час відпочинку в Кисловодську, після нескладної операції він помер за нез'ясованих обставин. У 1933 р. заслали на Соловки М.Ірчана, того ж року заарештували М. Ялового та О. Вишню (П.Губенка). Останнього "чекали звинувачення в причетності до "Української військової організації" та 10 років поневірянь у таборах. Вражений безпідставними арештами своїх друзів, заподіяв собі смерть М.Хвильовий. У 1934 р. були заарештовані і розстріляні драматург К.

Буревій, поети О.Влизько, Д.Фальківський, новеліст Г.Косинка. У 1935 р. заарештували, а потім розстріляли на засланні М.Зерова. За ґратами опинилися письменники Б.Антоненко-Давидович і Є.Плужник. У 1937-1938 рр. обірвалося життя І. Микитенка, М. Семенка та багатьох інших талановитих майстрів слова. Репресій зазнали 9? із 193 членів Спілки письменників України, створеної 1934 р. Серед них — Л. Гомін, М. Куліш та ін. Правду життя показував глядачам Лесь Курбас разом зі своїм творчим колективом "Березіль", але хвиля терору поглинула митця, як і багатьох інших. Серйозні втрати були й серед майстрів пензля та різця. Арештів за професійні погляди зазнали В.Седляр, І.Падалка та ін. У 1936 р. за сфабрикованими звинуваченнями чекісти заарештували М. Бойчука і кількох його учнів, а через рік їх усіх розстріляли. Творчість багатьох українських майстрів літератури і мистецтва мала яскраво виражений національний характер. Саме через це багатьох із них звинуватили в націоналізмі та репресували. Жорстокого удару по народній освіті було завдано масовими політичними репресіями. Нове керівництво Наркомату освіти УРСР в особі В.Затонського і А.Хвилі (попередній нарком М. Скрипник внаслідок гонінь покінчив із собою), підтримане компартійною верхівкою республіки, повело широкомасштабну боротьбу з "націоналістичною засміченістю" системи народної освіти. Дослідники з української діаспори назвали 30-ті рр. добою "розстріляного відродження". Наслідком сталінської політики стало знищення за безпідставними звинуваченнями сотень видатних діячів культури, десятків тисяч культурних працівників. Різке послаблення інтелектуального потенціалу нації вирішальною мірою позначилося на її здатності чинити опір тоталітарній державі.

<< | >>
Источник: Ответы по предмету - История Украины (1916 - современность). 2016

Еще по теме 18. Розвиток культури у 1920-х - 1930-х рр.:

 1. 34.Российские интеллектуалы и культура в 1920-1930 гг.
 2. 34.Российские интеллектуалы и культура в 1920-1930 гг.
 3. АДУКАЦЫЯ, НАВУКА І КУЛЬТУРА Ў БССР У КАНЦЫ 1920 – х– 1930-я гг.
 4. 3.Антиколониальное движение в Индии в 1920—1930-е гг. Новый подъем антибританского движения. Сатьяграха в начале 1930-х гг.
 5. 20. Политические репрессии в конце 1920-х начале 1930-х гг.
 6. 20. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ В КОНЦЕ 1920-Х НАЧАЛЕ 1930-Х ГГ.
 7. 76 Культурне життя на українських землях у 1920-1930 рр
 8. АФГАНИСТАН В 1920-1930-Е ГГ.
 9. 22. Сталінська репресивна політика 1920-х - 1930-х рр. в Україні.
 10. ГРАМАДСКА – ПАЛІТЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ Ў БССР У КАНЦЫ 1920 – х – 1930-я гг.
 11. 39.Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.
 12. 39.Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.
 13. II. Политика властей британского мандата в 1920-1930-е гг.
 14. Ответы по курсу - Антиколониальное движение в Индии в 1920 - 1930 е гг., 2016
 15. Політико-правове становище Закарпаття в складі Чехословаччини (1920 - 1930 рр.).
 16. 39. Внешняя политика СССР в конце 1920—1930-х г.: основные направления, этапы, их содержание, результаты.
 17. «Буржуазно-дворянские» историки в 1920-е - начале 1930-х годов. Академическое дело.
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -