36. Революція 1848 – 1849 рр. в Австрійській імперії та її вплив на розвиток українського національного руху.

У березні 1848 р. на землях Австрійської імперії спалахнула буржуазно-демократична революція.

Безпосереднім поштовхом до революції в Австрії, початок якої був прискорений економічною кризою 1847 р., були революційні виступи у Франції, а також у Бадені, Баварії, Вюртемберзі та інших державах Німецького союзу.

13 березня 1848 р. у Відні почалося народне повстання. 17 березня було створено уряд з представників шляхти і ліберальної бюрократії. Революційні події в Австрії проходили в умовах могутнього підйому революційного руху в інших частинах багатонаціональної імперії Габсбургів . Навесні 1848 р. в ряді європейських країн почалися буржуазно-демократичні революції.

Революційні події надали широкого розмаху національно-визвольному руху в Східній Галичині. Враховуючи настрої народних мас, уряд монархії Габсбургів змушений був остаточно ліквідувати панщину.

З цією метою 16 квітня 1848 р. цісар підписав спеціальний патент, за яким скасування панщини на галицьких землях сталося майже на п'ять місяців раніше, ніж в інших частинах імперії. Основною реформи був викуп селянських земель державою, який селяни мали відшкодувати протягом 40 років, починаючи з 1858 р. Поміщиків звільняли від усяких обов'язків щодо своїх колишніх підданих - захищати їх у судах, допомогати у важких випадках тощо.

У результаті реформи в Східній Галичині виникло бл. 375 000 вільних селянських господарств. Та при проведенні реформи не було впорядковано права на володіння лісами та випасами. Це згодом викликало нескінченні судові процеси, спричинило руйнування селянських господарств. За поміщиками залишалися деякі феодальні привілеї, зокрема право пропінації, що на довгі роки виступало причиною різних непорозумінь і справедливого незадоволення селянських мас. Викупні платежі, втрата лісів і пасовищ, інші залишки кріпацтва лягли важким тягарем на плечі західноукраїнської бідноти, яка бунтувала, шукала справедливості в цісаря, а нерідко топила горе в горілці. Навесні та влітку 1849 р. масові виступи, під час яких селяни самочинно повертали захоплені поміщиками громадські землі, ліси і пасовища, охопили понад 100 сіл Східної Галичини. Шляхта, зі свого боку, насилала на "непокірних" поліцію і війська, які придушували селянські заворушення. А "справедливість" цісарсько-королівського суду полягала в тому, що з 32 000 позовів щодо лісів і пасовищ селяни програли 30 000, ще й 15000000 ринських за судові витрати.

Незважаючи на недоліки, скасування панщини було визначною подією.

Українській селянин нарешті ставав господарем на своїй землі, у ньому поступово пробуджувався потяг до громадського та національного життя.

<< | >>
Источник: Відповіді на екзамен з історії України. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 36. Революція 1848 – 1849 рр. в Австрійській імперії та її вплив на розвиток українського національного руху.:

 1. 45 Поширення української національної ідеї в 20-40-х pp. XIX ст. в Галичині. «Руська трійця» Вплив подій революції 1848-1849 pp. в Австрійській імперії на українські землі
 2. 98. Скасування кріпацтва в Австрійській імперії 1848 року, його політико-правові наслідки для українських земель.
 3. 24. Національно-культ.піднесеня зах.укр. доби револ.1848-1849.
 4. 33. Революция 1848 - 1849 гг. в Италии (12.01.1848 – 22.8.1849)
 5. Лекція 5. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ ( 1648 – 1676 рр.).
 6. Основними цілями українського національно-визвольного руху були:
 7. 58 Лютнева революція в Росії 1917 року. Піднесення національно-визвольного руху в Україні. Утворення УЦР та її діяльність
 8. Тема 8. Українська національно-демократична революція у 1917-1920 рр.
 9. Тема 11. Українська національна демократична революція 1917-1921 рр.
 10. 51 Періодизація та основні етапи українського національного руху у 19 ст. Створення і діяльність громад
 11. 20 Українська національна революція XVII ст. Причини, характер, рушійні сили, проблеми її типології та хронологічних меж.
 12. 25 Національно-визвольна революція українського народу середини 18 ст: причини, характер, рушійні сили
 13. 81. Роль реформ 1848 р. та 1861 р. у становленні ринкових відносин в Україні. Українська економічна думка про необхідність та труднощі реформування національного господарства.
 14. 27 Конституційні реформи 60-х рр. в Австрійській імперії.
 15. 32. Революция 1848 - 1849 гг. в Германии
 16. «Весна народів» 1848-1849 рр. у Європі
 17. 15.Революции 1848-1849 г.г. в Европе: предпосылки, ход и итоги.
 18. 34. Революция 1848 - 1849 гг. в Австрийской империи
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -