30. Причини поразки та історичне значення української національної революції ХУІІ ст.

Національно-визвольна війна (1648-1676) не дивлячись на поразку мала велике історичне значення. Вона:

- зумовила формування ідеї утворення незалежної соборної української держави.

- призвела до відтворення української держави, частина якої на території Лівобережної України (гетьманщина) проіснувала на правах автономії у складі Росії до 80-х років XVIII ст.

- вплинула на розвиток національної свідомості українців.

- сформувала нову політичну еліту, яка стала на захист українських національних інтересів.

- збагатила традиції боротьби українців за національне і соціальне визволення.

- сприяла розвитку української культури, перш за все усної народної творчості, літератури, літописання.

<< | >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме 30. Причини поразки та історичне значення української національної революції ХУІІ ст.:

 1. 1. Причини та характер української національної революції. Проблеми її типології, хронологічних меж та періодизації.
 2. 36.Відродження української національної свідомості у першій половині 19 ст. Історичне значення творчості Т.Г.Шевченка. Кирило-Мефодіївське братство.
 3. 45 Поширення української національної ідеї в 20-40-х pp. XIX ст. в Галичині. «Руська трійця» Вплив подій революції 1848-1849 pp. в Австрійській імперії на українські землі
 4. 25. Причини Української національно-визвольної війни (революції) середини ХVІІ ст.
 5. 3. Історичне значення IV Універсалу Української Центральної Ради.
 6. 27. Формування української державності впродовж Української національно-визвольної війни (революції) середини ХVІІ ст.
 7. 24. Формування української державності в ході Української національно-визвольної революції 1648 – 1676 рр.
 8. 3. “Руїна”. Криза та поразка революції.
 9. 7. Прийняття християнства на Русі: причини і історичне значення.
 10. 26. Періодизація Української національно-визвольної війни (революції) середини ХVІІ ст.
 11. Глобальні наукові революції і зміна історичних типів наукової раціональності.
 12. 46 Відродження української національної свідомості Кирило-Мефодіївське товариство
 13. 8. Причини поразки Директорії.
 14. 62. Причини і початок Столітньої війни. Поразка Франції біля Кресі та Пуатьє.
 15. 1. Причини, передумови, рушійні сили та характер революції.
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -