53. Політика "воєнного комунізму" в Україні: причини, суть, наслідки.

Протягом зими - весни 1919 р, більшовики повторно захопили владу в Україні. Політичні заходи більшовиків почалися зі зміни назви держави: УНР - було перейменовано на Соціалістичну Радянську Республіку.

Для зміцнення влади більшовиків на місцях були створені надзвичайні органи влади - ревкоми (революційні комітети) і військревкоми (військові революційні комітети). У сільській місцевості опорою більшовиків були комнезами (комітети незаможників). Надзвичайні органи влада контролювали діяльність рад і впливали на неї, бо більшості у радах більшовик» поки не мали.

У березні 1919 р. було прийнято першу радянську Конституцію України; Вищим органом державної влади став Всеукраїнський з'їзд рад, а між з'їздами - Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет (ВУЦВК).

Процес радянізації в Україні мав такі риси:

2) здійснювався за принципами радянської Росії і під її керівництвом;

3) відрізнявся суворою централізацією;

4) провідниками цієї політики були чиновники неукраїнського походження, внаслідок чого радянізація мала антинаціональний характер.

Суть політичного курсу більшовиків полягала в насильницькому ламанні існуючої економічної системи України. Застосування заходів входило до компетенції Української Ради Народного господарства (УРНГ), що цілком залежала від Вищої Ради Народного господарства Росії.

Соціально-політичний курс більшовиків в Україні у 1919 р. називався «воєнний комунізм». Його риси:

1) скасування товарно-грошових відносин і заміна їх прямим товарообміном, запровадження карткової системи на продукти харчування, зрівняльна система оплати праці;

2) націоналізація промисловості, державний контроль над виробництвом.

Націоналізація землі: вся земля в державі належить державі;

3) мілітаризація праці (запровадження загальної трудової повинності населення від 16 до 60 років, трудова мобілізація, робота за трудоднями);

4) запровадження продрозкладки на селі — системи заготівлі сільськогосподарських продуктів; продрозкладка, яку здійснювали продзагони и комнезами, передбачала обов'язкове здавання селянами державі за твердими цінами всіх надлишків сільгосппродукцій норма особистого споживання визначалася державою; розпочалася колективізація сільського господарства (артілі, комуни, ТОЗи);

5) різке обмеження суверенітету України: КП(б)У — складова частина РКП(б); керівництво профспілками й громадськими організаціями здійснювалося з Москви;

5) утворення в червні 1919 р. військово-політичного союзу радянських республік з метою централізованого керівництва господарством, фінансами і створення єдиного військового командування.

«Червоний терор», який проводила Всеукраїнська Надзвичайна Комісія (ВУНК), був головним методом здійснення політики «воєнного комунізму».

Висновок. Політичний курс більшовиків у 1919-1920 рр. в Україні був спрямований на зміцнення влади. Це завдання здійснювалося методами позаекономічного примусу й терору.

<< | >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме 53. Політика "воєнного комунізму" в Україні: причини, суть, наслідки.:

  1. 57. Політика "українізації" в 20-тіроки: причини, суть, значення.
  2. 38. Понятия: "трудоспособность", "работоспособность", "функциональное состояние", "усталость", "утомление", "переутомление", "стресс", "монотония".
  3. 51. Проведення сталінської політики воєнного-комуністичного штурму в Україні: результати, наслідки.
  4. 58. Проведення сталінської політики воєнного-комуністичного штурму в Україні: результати, наслідки.
  5. 67 Політика воєнного комунізму
  6. 10.3. Бианки В.В. Многообразие жанров в его творчестве. Традиции устного народного творчества и классической русской литературы в произведениях писателя "Кто чем поёт?", "Теремок", "Лесные домишки", "Чей нос лучше", "Сова", "Хвосты". Своеобразие писательской манеры в рассказах "Первая охота", "Приключения муравьишки". Воспитание наблюдательности и бережного отношения к природе.
  7. 66. "Втеча інтелектуального капіталу", його причини, напрями, наслідки
  8. 10.2. Житков Б.C. Две жизни Житкова. Значение его произведений. Опыт создания энциклопедия для детей "Что я видел". Рассказы о детях "Пудя", "Как я ловил человечков". Рассказы о героизме, о труде "Обвал", "Красный командир", "На льдине" и др. из сборника "Помощь идёт".
  9. Голод 1921 - 1923 рр. як результат політики „воєнного комунізму" та Громадянської війни
  10. 26. Утворення УСРР, її державний статут. Політика «воєнного комунізму».
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -