14. Перехід від воєнно-комуністичних методів господарювання до нової економічної політики.

НЕП в Україні Перехід від “воєнного комунізму” до НЕПу. У лютому 1921 р. пленум ЦК КП(б)У визнав недоцільною і непридатною для України заміну продрозкладки продподат-ком. Однак московське керівництво, Ленін розуміли, що подальше здійснення політики «воєнного комунізму» може призвести до селянської війни. На X з'їзді РКП(б) в березні 1921 р. Ленін переконав делегатів прийняти рішення про заміну продрозкладки натуральним продподатком. Було покладено початок системі заходів, які згодом назвали новою економічною політикою (неп). Суть НЕПу: 1. заміни розкладки натуральним і грошовим податками, що давало змогу селянам продавати надлишки власної продукції на ринку, 2. неп допускав вільну внутрішню торгівлю, передачу дрібних підприємств в оренду і приватну власність, іноземні концесії. 3. Запроваджувався госпрозрахунок на рівні трестів. 4. Практично призупинилося заснування нових колгоспів і радгоспів, набув розвитку кооперативний рух. Однак більшовицьке керівництво не збиралося відмовлятися від будівництва соціалізму. Тому вирішальні галузі економіки — важка промисловість, банки, транспорт і зовнішня торгівля — залишалися під контролем держави. Уже восени 1921 р. почали з'являтися перші трести. Так, величезний трест «Донвугілля» об'єднував переважну більшість великих шахт Донбасу, і на початку 1923 р. кількість робітників тресту сягала 94 тис. осіб. У 1923 р. внаслідок завершення основних робіт у галузі аграрної реформи основною фігурою на селі утвердився селянин-власник. У травні 1923 р. всі податки із селянських господарств були зведені до єдиного сільськогосподарського податку в грошовій формі. У 1925—1926 рр. податок не сплачувала п'ята частина селянських господарств (майже всі незаможники). Радянське керівництво розуміло, що переобтяження податками заможних (фермерських) господарств негативно позначиться на товарній продукції сільського господарства.

У 1923 р. Ленін зробив спробу ревізувати партійну програму у найбільш вразливій частині — перетворення у сільському господарстві. Водночас з моменту публікації статті Леніна «Про кооперацію» про колективізацію на XII і XIII з'їздах РКП(б) навіть і не згадувалося. З бюджетних ресурсів на кооперативне будівництво виділялися великі кошти. Завдяки цьому успішно розвивалися усі види кооперації і особливо сільськогосподарська (машинно-тракторні кооперативи, тваринницькі, цукровобурякові, хмільницькі, бджолярські тощо). До кінця 20-х років у сільгоспкооперацію було залучено понад половини селянських господарств, а всіма видами кооперації було охоплено 85% господарств. За обсягом валової продукції сільське господарство вже у 1927—1928 pp. дещо перевищило рівень 1913 р. (на 6%). Із середини 20-х років внаслідок того, що держава була монополістом у закупівлі селянського хліба, а отже, могла визначати рівень заготівельних цін, виникли так звані «ножиці цін» — ціни на промислову продукцію були значно вищими, ніж на сільськогосподарську. Підсумок: Незважаючі на деякі недоліки НЕП був переідом економічного зростання в країні після багатьох років військових дій. Він дав можливість відбудувати економіку країни. Створив умови для економічного зростання. СРСР та Радянська Україна почали відновлювати свій економічний потенціал, який вони мали до 1-ї Світової війни. В країні припинився “червоний терор” та політика “воєнного комунізму”, що дало змогу проявитися приватній ініціативі громодян. Проте ця політика тривала не довго вже в 1928 р. почалося згортання НЕПу. натуральним податком».

<< | >>
Источник: Ответы по предмету - История Украины (1916 - современность). 2016

Еще по теме 14. Перехід від воєнно-комуністичних методів господарювання до нової економічної політики.:

 1. 52.Перехід до нової економічної політики та її здійснення в Україні.
 2. 2. Перехід до нової економічної політики.
 3. 1.1. Причини переходу до нової економічної політики (непу).
 4. Лекція 11. УСРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
 5. 3.1. Суперечливість нової економічної політики.
 6. Суспільні перетворення УСРР на основі нової економічної політики
 7. 1. Запровадження нової економічної політики.
 8. БІЛЕТ 12 1. Можливі цілі економічної політики та їх сумісність. Результативність та ефективність економічної політики (35 б.).
 9. 14. Перехід від одного опорного плану до іншого
 10. 136. Перехід від командно-адміністративної до ринкової ек-ки та способи його обгрунтування в екоомічній літературі.
 11. 58. Проведення сталінської політики воєнного-комуністичного штурму в Україні: результати, наслідки.
 12. 51. Проведення сталінської політики воєнного-комуністичного штурму в Україні: результати, наслідки.
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -