15. Люблінська унія та її наслідки

Причини унії: велике князівство Литовське поступово занепадало, внаслідок Лівонської війни з Московії (1558-1583 рр.). Воно опинилося на межі воєнної катастрофи і змушено було піти на поступки Польщі, яка настирливо добивалася приєднання Литви. Наслідки:

українські землі на відміну від литовських не забезпечили себе окремий статус у політичній, соціально-правовій системі нової держави.

на українську територію поширювалися через Польщу нові форми соціального та правового життя, у тому числі: принципи корпоративної організації суспільства, шляхетської демократії, місцевого самоврядування, суспільна верхівка зазнала відчутного впливу католицизму та польської духовної культури, наслідком чого стала стрімка полонізація української шляхти.

втягнення України до міжнародної системи економічного життя призвело до остаточного закріпачення селян, постійного зростання експлуатації від невільного населення, зосередження торгівлі в руках шляхти (поляки утворили власні господарства - фільваркові, під які відводилися найкращі землі, і які розвивались за рахунок панщини, ця система зменшила селянські наділи, призвело до збільшення панщини).

православним українцям заборонялося займати вищі державні посади, у містах православні українці усувалися від участі в самоуправлінні. Українські ремісники і купці опинилися в менш вигідних для них умовах (стягувались більші податки, заборона займатися певними видами ремесел, обмежувалась торгівля), в установах панувала тільки польська мова та латинь, як мова освіти, судочинства і діловодства.

<< | >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме 15. Люблінська унія та її наслідки:

 1. 22. Люблінська унія та її наслідки для українських земель.
 2. Україна під владою Речі Посполитої Люблінська Унія(1569)та її наслідки для українського народу
 3. Люблінська унія 1659 р.
 4. 22 Люблінська унія і зміна політичного становища українських земель
 5. 33. Люблінська унія та її вплив на політичну думку України.
 6. Люблінська унія 1569 р.
 7. 8. Люблінська унія
 8. 17. В історіографічній традиції Люблінська унія
 9. 1. Польська експансія на українські землі в другій половині XIV – середині XVIII ст. Люблінська унія
 10. 15. Берестейська церковна унія та її наслідки.
 11. Люблінський сейм 1569 р. та прийняття унії.
 12. Кревська унія
 13. 18. Синхронізація політико-правових систем ВКЛ і Польщі напередодні Люблінського сейму.
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -