90 Екологічні проблеми.

В кінці XX ст.. в Україні загострюються екологічні проблеми. Незважаючи на безліч прийнятих законодавчих та урядо­вих актів, проблеми охорони навколишнього середовища в країні вирішуються незадовільно

В Україні були побудовані індустріальні гіганти, тут зосереджувалася четверта частина індустріального потенціалу СРСР. Підприємства й відомства не були зацікавлені в збільшенні витрат на охорону навколишнього середовища, тому що це підвищувало собівартість продукції, що випускалася. Легше було працювати по-старому, ніж запроваджуєш маповідхідні й безвідходні технологічні процеси.

Особливу небезпеку для здоров'я людей викликають забруднення атмосферного повітря в містах і промислових центрах. Інтенсивне забруднення атмосфери призводить до кислотних дощів, що наносять шкоду всьому живий, у тому числі здоров'ю людей.

Засолення грунту, затоплення і підтоплення великих територій відчутно позначилися на природній родючості оброблюваних угідь, призвели до зниження врожайності й підвищенім витрат на виробництво сільськогосподарської продукції. Унаслідок активізації ерозії ірунту Україна щороку втрачає 600 млн тонн родючих чорноземів.

Після здійснення проектів зі зрошення півдня України і Криму Каховське водосховище перетворилося на озеро; сталося засолення земель в Одеській області в результаті пуску каналу «Дунай—Дніпро». Під водою опинилися 600 тис. гектарів рОдючих земель. Були затоплені райони нижнього Подніпров'я — святині українського козацтва.

Радянське керівництво ретельно приховувало від громадськості аварійні ситуації на атомних електростанціях, у той же час офіційна преса переконувала в повній безпеці АБС.

У ніч з 25 на 26 квітня 1986 р. сталася аварія на Чорнобильської АЕС — техногенна катастрофа планетарного масштабу.

На станції виникла пожежа, яку першими гасили 28 пожежників (В. Правик, Л. Телятників, В. Кибенок та ін.). Радіоактивна хмара поширилася над територією Білорусі, Румунії, Польщі, Болгари, Югославії, скандинавських країн, північно-західної частини Росії. Радіоактивні речовини забруднили землю. З'явилася «зона відчуження» — території, яка найбільше постраждала від радіації й була заборонена для проживання. Найбільшого радіоактивного забруднення зазнали Житомирська, Київська, Чернігівська області. Причинами вибуху четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС визнано низьку якість проектування й обслуговування станції,

Негативні наслідки вибуху в Чорнобилі ще довго будуть позначатися на здоров'ї поколінь.

На вимогу європейських країн 15 грудня 2000 р. Чорнобильську АЕС було закрито. Але проблема Чорнобиля для України залишилася: скоротилося виробництво електроенергії; неясними залишається майбутнє м. Славутича і працевлаштування його жителів; складним і дорогим є обслуговування об'єкта «Укриття» — саркофага над четвертим енергоблоком; необхідна соціальна допомога ліквідаторам і потерпілим внаслідок аварії.

Висновок. На межі XX—XXI ст. розв'язання екологічних проблем є найважливішою умовою збереження й подальшого розвитку людства.

<< |
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме 90 Екологічні проблеми.:

 1. 39. Екологічні проблеми та шляхи їхрозв’язання
 2. 39. Екологічні проблеми та шляхи їх розвязання.
 3. Підстави й умови юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.
 4. Підстави й умови юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.
 5. 47.Особливості цивільно-правової відповідальності за екологічні правопорушення.
 6. 44.Особливості адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення.
 7. Екологічні правовідносини, їх особливості, види і зміст.
 8. 84.Екологічні права й обов’язки територіальної громади.
 9. Екологічні нормативи та їх значення для забезпечення охорони навколишнього природного середовища.
 10. Екологічні нормативи та їх значення для забезпечення охорони навколишнього природного середовища: види і порядок впровадження
 11. 36. Екологічні аспекти корпоративної соціальної відповідальності
 12. 26.Короткострокові та довгострокові екологічні прогнози, їх народногосподарське й природоохоронне значення.
 13. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення: кримінальна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна.
 14. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення: кримінальна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна.
 15. 29. Розкрити природні, екологічні та соціально-економічні передумови формування оптимального рівня здоров’я
 16. Короткострокові та довгострокові екологічні прогнози, їх народногосподарське й природоохоронне значення.
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -