46, Декларація про державний суверенітет України,

прийнята Верховною Радою тоді ще Української РСР, 16 липня 1990 року. Цей історичний документ поклав початок розбудові суверенної, незалежної держави, став поворотним пунктом в історії цілої нації, змінив хід подій на користь України. Декларація стала одним із перших рішень Верховної Ради, в якому було розгорнуто програму політико-правового, соціально-економічного і культурного будівництва незалежної України. Прийняття Декларації вселило великі надії у громадян у відродження і економічне зростання для забезпечення матеріальних і духовних потреб українського народу. Декларація дала підґрунтя для прийняття надзвичайно важливих, основоположних законів нашої держави – Акт про проголошення незалежності України та Конституція України. Підтримані українським народом на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року, ці ідеї були послідовно реалізовані Верховною Радою, яка створила правову базу демократичної держави з соціально орієнтованою ринковою економікою, кінцевим результатом чого стало політичне і юридичне визначення України як незалежної держави. Декларація складалась з 10 розділів. I. Самовизначення Української нації. II. Народовладдя. III. Державна влада. IV. Громадянство Української PCP. V. Територіальне верховенство. VI. Економічна самостійність Українська PCP самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах.

VII. Екологічна безпека. VIII. Культурний розвиток. IX. Зовнішня і внутрішня безпека. X. Міжнародні відносини. Акт проголошення незалежності України — документ, прийнятий позачерговою сесією Верховної Ради УРСР 24 серпня 1991 року, яким проголошено незалежність України та створення самостійної держави — України. Тим самим було покладено край юридичному існуванню Української Радянської Соціалістичної Республіки.24 серпня 1991 року прийнятий документ "Акт проголошення незалежності України, який був прийнятий позачерговою сесією Верховної Ради УРСР. Вона постановила: Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. З моменту проголошення незалежності чинними на території України є тільки її Конституція, закони, постанови уряду та інші акти Законодавства республіки."Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:1. Підпорядкувати всі військові формування, дислоковані на території республіки, Верховній Раді України.2. Утворити Міністерство оборони України.3. Урядові України приступити до створення Збройних Сил України, республіканської гвардії та підрозділу охорони Верховної Ради, Кабінету міністрів і Національного банку України.
<< | >>
Источник: Ответы по предмету - История Украины (1916 - современность). 2016

Еще по теме 46, Декларація про державний суверенітет України,:

 1. 65. Україна на шляху до політичної незалежності (1990 –1991 рр.). «Декларація про державний суверенітет України» (16 липня 1990 р.) та її значення.
 2. 4.19.6. Прийняття Верховною Радою УРСР _Декларації про державний суверенітет України
 3. 115. Прийняття Верховною Радою 16 липня 1990 р. “Декларації про державний суверенітет України”.
 4. 30 Коротка характеристика основних положень Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”.
 5. 67. Правова база державної статистики. Закони України про інформацію та про державну статистику.
 6. 3агальна характеристика «Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
 7. РОЗДІЛ IV Про королівський жаль на втрату козаків з Україною і про його промову в сенаті з тієї ж нагоди; про королівське прохання до царської величності не брати Україну під протекцію і про те, що його прохання не було задовольнене;
 8. Загальна характеристика Закону України від 9 липня 2003р. «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 9. РОЗДІЛ XVI Про впорядкування Хмельницьким війська й обозу; про відісланих в Чигрин невільників та інших добутих лядських речей; про розподіл обозних слуг поміж свого війська; про виправу посланців до Вишневецького і про їхню загибель; про рушення з-під Корсуня під Білу Церкву і про розіслання звідтіля універсалів на всю Україну.
 10. Україна (Русь) в боротьбі ВКЛ за суверенітет проти Польського Королівства.
 11. СПІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ГАРМОНІЗАЦІЮ АРХІТЕКТУРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 12. 38. Затвердження державного бюджету України. Виконання бюджету Глава 7. РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ Стаття 39. Розгляд та затвердження Державного бюджету України
 13. 90. Суверенітет та суверенна держава в конституційному праві України. Ознаки суверенної держави.
 14. 37/39 ( два одинаковых вопроса) Періодична митна декларація. Тимчасова митна декларація.
 15. Укр.-Російскі відносини у 18 ст. :від обмеження державного суверенітету гетьманщини до ліквідації укр.. автономії
 16. Оподаткування доходів фізичних осіб які займаються підприємницькою діяльністю у відповідності до розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» та Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб».
 17. Глава 6. СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ Стаття 32. Організаційні засади складання проекту Державного бюджету України
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -