35,Розвиток народного господарства УРСР у повоєнний час (сер. 1940-х - перш. пол. 1950-х рр.).

У березні 1946 р. Верховна Рада СРСР затвердила п'ятирічний план відбудови і розвитку народного господарства на 1946-1950 рр.Нехтуючи фізичними можливостями людей, план передбачав менше ніж за 5 років відбудувати зруйновані райони країни, відновити довоєнний рівень промислового і сільськогосподарського розвитку і навіть його перевищити, підвищити продуктивність праці на 36%.У той же час експерти вважали, що Радянському Союзу для відбудови потрібно декілька десятиліть.Обсяг капіталовкладень на п'ятирічку становив 65 млн крб., що перевищувало рівень капіталовкладень за три передвоєнні п'ятирічки.Таким чином, виснажене війною населення змушене було працювати на межі фізичних можливостей.Можна назвати такі особливості відбудови в Україні:1. Масштаби відбудовних робіт були більшими, ніж у будь-якій іншій країні Європи.2. Республіці доводилось розраховувати лише на власні сили і на ресурси Радянського Союзу, а не на зовнішню допомогу. «Холодна війна» робила неможливим використання західної, перш за все американської, фінансової та технічної допомоги.3. При відбудові ставка робилась на важку промисловість та енергетику (80% капіталовкладень) за рахунок легкої промисловості, соціальної сфери та сільського господарства (на останнє відводилось лише 7% капіталовкладень).4. Економіка України відбудовувалась і розбудовувалась, звичайно, не як самостійний, замкнутий і самодостатній комплекс, а як частина загальносоюзної економічної системи. Крім того, внаслідок розвитку нових промислових центрів СРСР за Уралом та в Казахстані доля України у 1945 р. в загальносоюзному виробництві знизилась порівняно з довоєнним періодом з 18% до 7%.5. Повсюдно була запроваджена адміністративно-командна система. Саме її жорсткі умови давали змогу мобілізувати і зосередити значні матеріальні і людські ресурси для відбудови господарства.6.

Надзвичайно велика роль відводилася ідеологічному заохоченню праці, що знаходило свій вияв у широкомасштабних мобілізаційно-пропагандистських заходах – соціалістичних змаганнях, рухах передовиків і новаторів. 8. Відбудова ускладнювалася голодом 1946-1947 рр.9. Гостро відчувалась нестача робочої сили, особливо кваліфікованої, сучасного устаткування, обладнання і технологій.Результати відбудови були неоднозначними.З одного боку, було відновлено промисловість України. її обсяг у 1946-1950 рр. збільшився в 4,4 рази і перевищив рівень 1940 р. на 15% (проте обсяг виробництва легкої промисловості у 1950 р. зменшився порівняно і довоєнним на 20%).З іншого боку, ціна відбудови, внаслідок жорстких методів її проведення, була дуже високою.Скасування карткової системи розподілу продуктів і проведення грошової реформи у 1947 р. лягли важким тягарем на плечі трудящих.Особливо важким було становище селян. Вони отримували мізерні заробітки, на них не поширювались соціальні гарантії, вони були позбавлені права мати паспорт, а відповідно й вільно пересуватися, їм доводилось сплачувати великі податки на присадибні ділянки.Для інтенсифікації праці колгоспників сталінське керівництво запроваджувало примусові та репресивні методи. Так. 21 лютого 1948 р. Президія Верховної Ради СРСР прийняла Указ «Про виселення з Української РСР осіб, які злісно ухиляються від трудової діяльності в сільському господарстві і ведуть антигромадський паразитичний спосіб життя». За цим Указом було репресовано 12 тис. колгоспників.Однак, незважаючи на ці заходи і на надзвичайні зусилля селян, у сільському господарстві на кінець п'ятирічки так і не вдалось досягти показників довоєнного розвитку. Так, у 1950 р. валовий збір зернових складав лише 85% довоєнного.

<< | >>
Источник: Ответы по предмету - История Украины (1916 - современность). 2016

Еще по теме 35,Розвиток народного господарства УРСР у повоєнний час (сер. 1940-х - перш. пол. 1950-х рр.).:

 1. 36 Проблеми сільськогосподарської галузі у повоєнний час середини 1940-х - першої половини 1950-х рр.
 2. 76. Відбудова і подальший розвиток народного госп. УРСР в повоєнний період (1945-1955)
 3. 89 Соціально-економічний розвиток урср у другій пол. 50 першій пол. 60 рр
 4. Тема 14. Суспільний розвиток України у повоєнний період ( друга половина 1940-х-1985 рр.)
 5. 4. Відбудова і розвиток народного господарства України (до середини 60-х років).
 6. Культурная пол-ка СССР в сер 1960-х - сер 1980-х гг.
 7. 42. Изм полит режима в 1950-е-перв пол 1960-х гг. XX съезд партии и пол десталинизации.
 8. Советская историография в 1930-х - сер. 1950-х.
 9. №75 Научная и культурная жизнь Казахстана в 1940-1950 г
 10. 34. Радянізація західноукраїнських земель у 1940-х - на початку 1950-х рр.
 11. 72. Реорганізація і функціонування державного апарату УРСР в перші повоєнні роки (1945-1950).
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -