21.Голодомор 1932 - 1933 рр. та його соціально-економічні, демографічні та морально-психологічні наслідки.

2. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні. Щоб зламати опір суцільній колективізації, за постановою пленуму ЦК ВКП(б) "Про заходи у справі ліквідації куркульських господарств у районах суцільної колективізації" (від ЗО січня 1929 р.) в Україні було розкуркулено майже 200 тис. селянських господарств, але бажаних наслідків це не дало, і хлібозаготівельні плани все одно не виконувались. Так, протягом січня — листопада 1930 р. селянський сектор України дав державі 400 млн пудів хліба, за відповідний період 1931 р.— 380 млн, з червня по жовтень _1932 р.— 132 млн пудів. ЗО жовтня 1932 р. Молотов (голова хлібоза-готівельної комісії) на політбюро ЦК КП(б)У проінформував про зменшення зобов'язань України на 70 млн пудів і визначив план у 282 млн пудів, зокрема для селянського сектора — 261 млн пудів. Таким чином, з селян вимагалося "витиснути" стільки, скільки вже було заготовлено з червня по жовтень. До виконання хлібозаготівельного плану надзвичайна комісія перевела Україну на блокадне становище: райони, села, що не виконували план, заносилися на "чорну дошку"; це прирікало людей на голодну смерть. У селян працівники ДПУ відбирали не тільки залишки зерна, а й інші харчові запаси — сухарі, картоплю, буряки, сало, соління тощо, а те, що було придбане з великими труднощами і втратами в інших районах, конфіскувалося на станціях та в ешелонах. З листопада 1932 р.

до 1 лютого 1933 р. молотовська комісія додатково заготовила в Україні всього 104,6 млн пудів зерна. Загальна кількість хліба, вилученого державою з урожаю 1932 р., становила 260,7 млн пудів. На початку 1933 р. практично всюди в Україні запасів не залишилося. Фактично це була дія, свідомо спрямована на повільне фізичне винищення селянського населення. Лиха доля українського селянства була оповита завісою мовчання. Люди вимирали родинами, селами. Було зафіксовано страшні випадки людоїдства і трупоїдства. Батьки, прагнучи врятувати дітей від голодної смерті, везли їх у міста і там кидали в установах, лікарнях, на вулицях. У страшні роки голодомору (1932-1933 рр.) в Україні загинуло щонайменше 5 млн душ. Внаслідок суцільної колективізації та голодоморузмінився соціальний склад села: було знищено куркульство, постраждало багато середняків, сформувалася зовні єдина соціальна верства — колгоспне селянство. Вихідцями з села поповнився робітничий клас. Насильницька суцільна колективізація призвела до руйнування продуктивних сил на селі, що спричинило глибоку кризу в сільському господарстві та змусило докорінно міняти політику уряду: переходити від примусу і репресій до скасування продрозверстки, встановлення твердих планів хлібозаготівель, часткового відновлення ринкових відносин, організаційного і матеріально технічного зміцнення колгоспів.

<< | >>
Источник: Ответы по предмету - История Украины (1916 - современность). 2016

Еще по теме 21.Голодомор 1932 - 1933 рр. та його соціально-економічні, демографічні та морально-психологічні наслідки.:

 1. 63. Насильницька колективізація сільського господарства. Голодомор 1932-1933 років та його наслідки
 2. 47. Колективізація сільського господарства в Україні та Голодомор 1932 – 1933 рр.
 3. Голодомор 1932 - 1933 годов.
 4. 67. Причини та наслідки голодомору в У.(1932-33)
 5. 4. Утвердження антинародного колгоспного ладу в Україні та голодомор 1932-1933 рр.
 6. 55. Причини та наслідки голоду в Україні 1932-1933 рр.
 7. 81. Визначте економічні причини і наслідки світової економічної кризи 1929-1933 рр.
 8. 81 Визначте економічні причини та наслідки світової економічної кризи 1929-1933 рр.
 9. 17. Соціальні та соціально-психологічні наслідки відбування покарання у вигляді позбавлення волі.
 10. 74Колективізація і голодомор 1929-1933 років
 11. 63. Голод 1932 – 1933 роках.
 12. 45. Соціально-економічні та політико-правові реформи в Австрії та Росії у ХІХ-ХХ ст. та їх наслідки для українського народу.
 13. 63. Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції для країн-експортерів і країн-імпортерів робочої сили
 14. Професійні та соціально-демографічні детермінанти синдрому «професійного
 15. професійні та соціально-демографічні детермінанти синдрому «професійного вигорання»
 16. 116.Соціально-економічні та національні передумови ефективного застосування активних методів навчання в економічній освіті.
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -