§ 23. Співвідношення норми права і моралі.

Соціальне регулювання здійснюється за допомогою соціальних норм – загальних правил поведінки людей, колективів, соціальних груп, що мають значення зразків і поширюються на невизначене коло випадків. Нормативне соціальне регулювання дозволяє установити в житті людей єдиний, загальний порядок.
У систему соціальних норм входять норми права, мораль, звичаї, традиції, норми громадські організації, релігійні норми. Найбільш значимими є норми моралі і права. У регулюванні суспільних відносинах право і мораль взаємодіють один з одним, роблячи взаємний вплив. Вони побудовані на єдиних основах, виражають загальнолюдські цінності й ідеали, покликані регулювати поводження людей. У той же час це різні нормативні регулятори, вони мають свої особливості. Мораль (моральність), на відміну від права, — це правила поведінки людей, що виражають сформовані в суспільстві представлення про справедливість, добро, достоїнство, честі, совісті. И. Кант писав, що право визначає необхідність дій, що відбуваються з чи повноважень із примуса, а мораль визначає необхідність дій, що відбуваються з внутрішнього обов'язку, що виникає з права інших людей, а не з примуса людини. Які ж особливості права і моралі? Моральні норми володіють великий що впливає .силоміць. Вони діють через свідомість людей, підтримуються суспільною думкою. Але моральні норми не всесильні. Вони відрізняються відомою невизначеністю, моральними поглядами людей у залежності від рівня їхньої культури, віку. Розходження в моральних представленнях часто приводять до конфліктних ситуацій, життєвим зіткненням. Норми моралі не забезпечуються якими-небудь особливими законами, державними органами. Право також виражається в загальних правилах поведінки, нормах. У своїй основі правові норми мають моральний характер. Наприклад, як моралі, так і праву суперечать дії, що принижують достоїнство людської особистості, що зазіхають на його життя і волю. Однак правові норми виражені в законах, інших юридичних документах; вони мають офіційний характер і зв'язані часом із примусовим виконанням правил покоління. Виражаючи в нормативних документах, правові норми відрізняються строгою визначеністю по змісту, однозначністю. На відміну від моралі, право характеризується тим, що юридичні норми підтримуються силою державного примусу і при необхідності до порушника можуть бути застосовані діючі, часом тверді міри. Сила моралі, виражена в суспільній думці, дуже значна, але вона спрацьовує не завжди, а головне — немає особливого апарата, який би своєю діяльністю ефективно забезпечував проведення в життя необхідних мір.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Питання на іспит “Теорія держави і права”. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме § 23. Співвідношення норми права і моралі.:

 1. Співвідношення політики і моралі
 2. 24. С.Яворський про співвідношення світської і духовної моралі.
 3. 157.Порівняйте підходи до проблеми співвідношення моралі й політики в історії політичної думки.
 4. СПІВВІДНОШЕННЯ СТАТТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТУ, НОРМИ ПРАВА ТА НОРМАТИВНО- ПРАВОВОГО ПРИПИСУ.
 5. 3. Єдність і відмінність права та моралі
 6. 55. Матеріальне і процесуальне право. Співвідношення матеріального і процесуального права (не зна шов співвідношення в різних правових системах)
 7. 34. Політика відчуває на собі вплив економіки, моралі, права, художньої культури тощо.
 8. Розкрийте зміст поняття норми права.
 9. 52. Поняття та ознаки норми права.
 10. 57. Норми конституційного права та їх особливості
 11. 55. Поняття та різновиди санкцій норми права.
 12. 51. Відмінність норм права від інших соціальних норми
 13. Відмінність норм права від інших соціальних норми
 14. 64.Поняття та структура норми часу. Визначення тривалості окремих елементів норми часу.
 15. 27-28. Поняття та ознаки правової норми. Абстрактна та казуальна форма правової норми.
 16. 15.Співвідношення права і держави: етатистський та ліберальний підходи.
 17. 56. Система права та законодавства: співвідношення
 18. Система права та законодавства: співвідношення