§ 13. Порівняльна характеристика форми держави й історичного типу держави.

Тип держави - це сукупність істотних ознак, властивих державам єдиної суспільно-економічної формації. В основі поділу держав на типи лежать економічні відносини: 1) відносини з виробництва матеріальних благ; 2) способи розподілу матеріальних благ; 3) способи споживання матеріальних благ.
Існують 2 класи: Експлуатуючі й експлуатовані (базуючись приватній власності) Держава являє собою знаряддя за допомогою якого пануючий клас зміцнює своє панування. Тому кожній формі експлуатації відповідає визначений тип держави і права: рабовласницький, феодальний, буржуазний. Рабовласницька держава. Держава - монархія, республіка (аристократична, демократична) Феодальне - монархії, міські республіки Буржуазного типу - демократичні республіки, конституційні монархії. Типологія держав тісно зв'язана з поняттям форми держави. Особливості кожного конкретного типу держави встановлюються на основі аналізу його організаційного пристрою, методів здійснення державної влади. Чіткого співвідношення між типом і формою держави немає. З однієї сторони в межах держави того самого типу можуть зустрічатися різні форми організації і діяльності державної влади, а з інший держави різного типу можуть мати однакову форму. Своєрідність конкретної форми держави будь-якого історичного періоду визначається насамперед ступенем зрілості суспільства і державного життя, задачами і цілями, що ставить перед собою держава. Іншими словами, категорія форми держави безпосередньо залежить від його змісту і визначається їм. Серйозний вплив на форму держави робить культурний рівень народу, його історичні традиції, характер релігійних світопоглядів, національні особливості, природні умови проживання й інші фактори.
Специфіку форми держави визначає також характер взаємин держави і його органів з недержавними організаціями (партіями, профспілками, суспільними рухами, церквою й іншими організаціями). Форма держави - складне суспільне явище, що містить у собі три взаємозалежних елементи: форму правління, форму державного устрою і форму державного режиму. Форма правління являє собою структуру вищих органів державної влади, порядок їх утворення і розподіл компетенції між ними. По ознаках форми державного правління підрозділяються на: - монархічні ( одноособові, спадкоємні); - республіканські ( колегіальні, виборні) Форма державного устрою - це національна й адміністративно-територіальна будівля держави, що розкриває характер, взаємин між його складовими частинами, між центральними і місцевими органами державного керування, влади. За формою державного устрою всі держави можна підрозділити на три основні групи : - унітарне; - федеративне; - конфедеративне. Форми державного режиму - являють собою сукупність способів і методів здійснення влади державою. Державний режим - найважливіша складова частина політичного режиму, що існує в суспільстві. Державні режими можуть бути демократичними й антидемократичними (тоталітарні, авторитарні, расистські). тому основним критерієм класифікації держав по даній ознаці є демократизм форм і методів здійснення державної влади. Для рабовласницьких держав характерні і деспотія і демократія; для феодалізму - і не обмежена влада феодала, монарха, і народні збори; для сучасної держави - і тоталітаризм, і правова демократія.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Питання на іспит “Теорія держави і права”. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме § 13. Порівняльна характеристика форми держави й історичного типу держави.:

 1. §12. Поняття історичного типу держави.
 2. § 15. Порівняльна характеристика внутрішніх і зовнішніх функцій держави.
 3. 7.1. Поняття типології та типу держави
 4. 100.Форми здійснення функцій держави Форми та методи здійснення функцій держави.
 5. 72. Поняття держави . Сильна і слабка держава . Держава і громадянське суспільство.
 6. 15. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРІЙ УТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ (ТЕОРІЯ ВСЕЗАГАЛЬНОГО БЛАГОДЕНСТВА), ТЕОРІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ, КОМУНО-ФАШИСТСЬКА ТЕОРІЯ,ПСИХОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ, КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ, ТЕОРІЯ ЕЛІТ.
 7. 24. Поняття та елементи форми держави.
 8. 48. І.Франко про історичний характер держави і політичної влади.
 9. ТЕМА 6. ФОРМИ ДЕРЖАВИ
 10. 6.1. Поняття форми держави
 11. Поняття та елементи форми держави:
 12. §7. Форми держави і її структурні частини.
 13. 23. Форми та методи здійснення функцій держави.
 14. 23. Форми та методи здійснення функцій держави.
 15. Форми та методи здійснення функцій держави.