§ 22. Поняття і види нормативного регулювання в суспільстві.

Соціальна норма - це історично зумовлене правило поведінки чи діяльності людей, що має загальний характер, встановлюється різноманітними суб‘єктами, забезпечується різними засобами громадського чи державного впливу і спрямоване на регулювання і охорону різноманітних суспільних відносин і соціальних цінностей.
Нормативне регулювання - це сукупність соціальних норм. Всі соціальні норми залежно від їх ролі і місця в системі соціального регулювання поділяються на правові(юридичні), моральні, політичні, естетичні, норми громадських організацій, релігійні норми, корпоративні норми, звичаї і традиції. 1.Моральні- такі правила поведінки, що встановлюються різними суб’єктами і виражаються в категоріях "добра і зла", "справедливості і несправедливості" і можуть регулювати майже всі суспільні відносини(християнська мораль). 2.Політичні- регулюють політичні відносини між різними суб’єктами і ними встановлюються(статут політичної партії). 3.Естетичні- регулюють ставлення людей до порядку оформлення і оцінки предметів матеріальної і духовної культури з позицій краси зручності якості. 4.Релігійні- регулюють відправлення релігійних культів, ставлення людей до Бога і навколишнього світу. 5.Корпоративні- встановлюються громадськими організаціями для своїх членів. 6.Звичаї- правила поведінки, що склалися історично в результаті їх багаторічного застосування на основі звичок (весілля, хрестини). Норми права регулюють найважливіші економічні, політичні, моральні та інші соціальні відносини. В правових нормах виражається економічна політика держави чи суспільства; в них закріплюється політична система; вони регулюють діяльність політичних партій і інших громадських організацій. Вони закріплюють основні права людини(на життя, працю…). Норми права офіційно встановлюються державною владою, виражені в законах і інших нормативних актах, є загальнообов’язковими і охороняються державою від порушень.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Питання на іспит “Теорія держави і права”. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме § 22. Поняття і види нормативного регулювання в суспільстві.:

 1. § 2. Громадська організація і основи нормативного регулювання в первісному суспільстві.
 2. § 30. Поняття і види систематизації нормативних актів.
 3. Дайте визначення поняття нормативно-правового акту та назвіть його види.
 4. ПОНЯТТЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВИДИ.
 5. ПОНЯТТЯ ПІДЗАКОННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЇХ ОЗНАКИ ТА ВИДИ.
 6. 11. Право в системі соціального регулювання. Нормативне, ненормативне та індивідуальне регулювання.
 7. 52. Примус в механізмі кримінально-процесуального регулювання. Поняття, види заходів кримінально-процесуального примусу.
 8. 26 Бюджетне регулювання та види міжбюджетних трансфертів
 9. ВИДИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 10. 26. Поняття і стадії правового регулювання. Загально-дозвільний і дозвільний типи правового регулювання.
 11. 46. Поняття та риси правового регулювання.
 12. Поняття та риси правового регулювання.
 13. 116. Поняття, значення, види вироків суду. Вимоги, що пред'являються до вироку; поняття законності, обґрунтованості, вмотивованості вироку.