§ 17. Держава й економіка.

Сучасна держава - це ринкова держава. Суть ринкової економіки зводитися і вільному товарообміну, визнанню непорушності приватної власності і законних інтересів власника, волі праці і приватного підприємництва.
Ринкові відносини розвиваються тим краще, чим менше держава обмежує волю учасників цих відносин. Однак є такі сфери громадського життя, котрі не можуть бути передані у владу приватних інтересів - це: - бюджетна сфера; - охорона громадського правопорядку і боротьба зі злочинністю (організація і підтримка міліції, судів, в'язниць); - оборона країни і т.д. Є також категорія населення, яка не може бути учасниками ринкових відносин - діти, інваліди, старі. В інтересах цих людей, а також з метою змісту бюджетної сфери виробництва, держава втручається в ринкові відносини, перерозподіляючи доходи від найбільш заможних категорій населення до менш заможного і вилучення засобів на поповнення держбюджету. Таким чином, економічна функція держави виражається у виборі і координації державою стратегічних напрямків розвитку економіки країни в найбільш оптимальному режимі.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Питання на іспит “Теорія держави і права”. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме § 17. Держава й економіка.:

 1. 5.СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ :»ДЕРЖ. ВТРУЧАННЯ В ЕКОНОМІКУ», «ДЕРЖ. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ» ТА «ЕКОНОМ. ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ».
 2. 13.Інвестиційна політика держави за умов ринкової економіки.
 3. 2. Загальні та специфічні заходи антикризової політики держави в умовах різних національних економік. Аналіз наслідків антикризової політики держави (35 б.).
 4. Як держава проникає в економіку, або механізм державного втручання
 5. 29. Козацько-гетьманська держава: політико-адміністративний устрій, економіка, соціальна структура.
 6. 2. Проблема вибору моделі сучасної ринкової економіки як мети реформування вітчизняної економіки: можливість використання певних рис. моделей сучасної ринкової економіки в умовах України (35 б.).
 7. 29. Рівень монетизації економіки як макроекономічний показник. Причини та наслідки демонетизації економіки України в 90-х роках ХХ ст.
 8. 72. Поняття держави . Сильна і слабка держава . Держава і громадянське суспільство.
 9. Господарський механізм у системі управління економікою та його особливості в умовах ринкової економіки. Удосконалення механізму господарювання в Україні.
 10. 73. Суверенітет держави . Зовнішній і внутрішній суверенітет держави. Держава і наддержавні утворення.
 11. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік. Особливості ринкової трансформації економіки України.
 12. § 13. Порівняльна характеристика форми держави й історичного типу держави.
 13. 84. Концепція соціальної держави. Україна як соціальна держава.
 14. 90. Суверенітет та суверенна держава в конституційному праві України. Ознаки суверенної держави.
 15. 85. Концепції правової держави і верховенства права. Україна як правова держава.
 16. 74. Методика розробки вимірників навчальних досягнень з економіки. Основні критерії оцінювання навчальних досягнень з курсу «Методика викладання економіки».
 17. 74.Методика розробки вимірників навчальних досягнень з економіки. Основні критерії оцінювання навчальних досягнень з курсу «Методика викладання економіки».
 18. 2.Основні риси держави. Вплив типів і форм держави на державне управління.