89. Типологія партій. Перспективи розвиту партій різних типів.

Залежно від соціальної бази розрізняють: партії моносередовищні, що складаються виключно з представників якихось окремих груп, верств, класів (наприклад, партії жіночі, націоналістичні, робітничі, буржуазні); партії проміжні, які включають у себе представників кількох соціальних груп, верств, класів; партії універсальні, які об'єднують все суспільство незалежно від наявності групових і класових перешкод; корпоративні партії, що виражають більш вузькі групові інтереси (окремих верств бізнесу, робітничого класу тощо). Загальною тенденцією розвитку партій є розмивання моносередовищних партій і перетворення їх або в універсальні, або в більш вузькі, корпоративні.

Прямі і непрямі партії. У перших (більшість соціалістичних і комуністичних партій) індивід безпосередньо пов'язаний з партійною спільнотою, платить внески, бере участь у зборах місцевої організації. У других (британські лейбористи) індивід входить у партію як учасник іншої організації (профспілки, кооперативу). Партії зі слабкою і сильною структурою.

Централізовані і децентралізовані. У централізованих партіях всі рішення приймаються центральним керівництвом, компетенція низових організацій суттєво обмежена. "М'які" і "жорсткі" партії. Подібна типологія відноситься до парламентських партій і характеризує, наскільки депутат може діяти незалежно від партійної парламентської фракції

Відкриті і закриті партії. Подібний поділ акцентує увагу на різних способах рекрутування нових членів. У перших партіях вступ до неї нічим не регламентується, у других - передбачається дотримання певних умов і формальностей.

Залежно від місця, яке займає партія в політичній системі, виділяють: Правлячі партії - партії, що отримали в результаті виборів у законодавчий орган країни право формувати уряд і реалізувати політичну програму розвитку суспільства відповідно до своїх завдань. Правлячих партій може бути одна або декілька. В останньому випадку вони об'єднані в коаліцію. Опозиційні партії

Нарешті, залежно від ставлення до ідеології і її спрямування виділяють такі типи партій: ідейно-політичні, які будуються на базі ідеології: комуністичні, соціалістичні, соціал-демократичні, ліберальні, консервативні, фашистські; проблемно орієнтовані партії, сконцентровані навколо однієї проблеми або групи проблем (партії "зелених", жіночі партії); електоральні партії: мегнідеологічні і навіть позаідеологічні організації, що висувають цілий набір завдань, орієнтованих на широкі маси населення.

Найбільш значущі ідеології, що поділяються сучасними партіями, такі: консервативна, ліберальна, соціал-демократична і комуністична.

<< | >>
Источник: Відповіді на екзамен з предмету Політологія. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 89. Типологія партій. Перспективи розвиту партій різних типів.:

 1. 77.ТИПОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
 2. 38) Сутність, ґенеза і функції політичних партій, їх типологія.
 3. 31. Типологія політичних партій.
 4. 30. Типологія політичних партій
 5. 78. ТИПОЛОГІЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПАРТІЙ ЗА ПОЛІТИЧНИМ ТЕМПЕРАМЕНТОМ
 6. 15. Особливий статус держави в політичній системі суспільства обумовлений тим, що саме держава на відміну від політичних партій, блоків політичних партій та рухів:
 7. 65. Структура політичних партій.
 8. 56. Парті?йна систе?ма
 9. 30. Функції політичних партій?
 10. 54Виникнення та діяльність політичних партій в Україні
 11. 29. Структурна побудова політичних партій
 12. 20. Особливості формування сучасних політичних партій.
 13. 2.3. Українська радикальна партія (УРП).
 14. 1.1. Русько-Українська радикальна партія (РУРП).