75. Сутність соціальної держави.

Держава для людини, а не навпаки - такий зміст багатьох конституційних норм, які визначають загальнодержавну політику у соціальній сфері, забезпечують соціальну спрямованість економіки. Важливою ознакою соціальної держави є не лише врахування, а й сприяння з її боку задоволенню інтересів усіх соціальних груп і прошарків населення, зміцнення на цій основі соціальної злагоди і єдності народу.

Соціальна держава визнає людину як найвищу соціальну цінність, надає соціальну допомогу індивідам, які потребують її відповідно до принципу соціальної справедливості, і своє призначення вбачає в забезпеченні громадянського миру і злагоди в суспільстві. Основними ознаками або принципами соціальної держави є: 1. принцип людської гідності;2. принцип соціальної справедливості; 3. принцип автономії суспільних відносин і процесів; 4. принцип субсидіальності; 5. принцип соціального партнерства або солідарності; 6. трудові і соціальні суди, які розглядають конфлікти у відповідних сферах; 7. добре розвинене соціальне законодавство і право.

Соціальна держава виконує такі основні функції: 1. забезпечення, охорону і захист соціально-економічних прав людини; 2. соціального захисту; 3. соціального вирівнювання; 4. екологічну функцію.

Особливістю сучасної соціальної держави є здійснення нею активної соціальної політики, спрямованої на забезпечення прав людини, працевлаштування населення, захист прав працівника на підприємстві, створення систем охорони здоров'я і соціального страхування, підтримку малоімущих, сім'ї і материнства, досягнення високого рівня добробуту всіх верств населення. Політичні права людини доповнюються соціально-економічними правами, що передбачають надання всім членам суспільства певного мінімуму матеріальних і соціальних благ. З цією метою держава активно втручається в економіку й соціальні відносини, за допомогою податків і різних соціальних виплат перерозподіляє через бюджет значну частину національного доходу на користь менш забезпечених верств населення.Отже, соціальна держава -- це правова держава, яка проводить активну соціальну політику, спрямовану на забезпечення прав і свобод людини, досягнення високого рівня добробуту всіх верств населення.

<< | >>
Источник: Відповіді на екзамен з предмету Політологія. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 75. Сутність соціальної держави.:

 1. 84. Концепція соціальної держави. Україна як соціальна держава.
 2. Характеристика моделей соціальної держави
 3. 64. Сутність і мета соціальної політики.
 4. 29. Типологія держав. Поняття правової та соціальної держави.
 5. 83. Сутність і мета соціальної політики.
 6. 37. Концепції та ознаки правової соціальної держави
 7. 33) Сутність, ознаки та функції держави. Теорії походження держави.
 8. 103.Поняття і ознаки соціальної правової держави
 9. 51. Сутність та функції соціальної структури суспільства. Класова теорія К.Маркса та М.Вебера.
 10. 2. Основні переваги впровадження соціальної відповідальності для суспільства, держави та бізнесу.
 11. 11. Сутність поняття «соціальна перцепція». Психологічні механізми соціальної перцепції.
 12. 11. Сутність поняття «соціальна перцепція». Психологічні механізми соціальної перцепції.
 13. 54. Сутність та зміст соціальної складової в Програмі економічних реформ на 2012-2014 роки в Україні.