74. Сутність системного підходу до дослідження політичної сфери.

Системний підхід який склався у західній політичній соціології в середині ХХ ст. У 50-х роках XX ст. системний підхід став широко використовуватися для дослідження політики в західній, особливо американській,політології.

Системний аналіз дає можливість установити, що політична система складається з багатьох елементів, елементи складають єдине ціле, система взаємодіє з навколишнім середовищем. Певний внесок в розробку теорії політичної системи зробили політологи Мітчел Уеслі Клер, Дейч К.,Толкотт Парсонс, Луман Ніклас, Пауелл Г., Трумен Д., Істон Девід, Алмонд Габріель. Істон Девід і Алмонд Габріельзаклали основи різних варіантів концепції політичної системи.

Призначення системного методу /аналізу/ полягає у виявленні засобів досягнення та підтримки врівноваженого, стабільного стану політичної системи, її здатності адаптуватися до впливу зовнішнього середовища.

Використання системного підходу в політичному дослідженні має свій ряд переваг,адже від дозволяє найбільш повно і послідовно розкрити соціально-політичну природу суспільства, принципи організації влади, існуючі політичні відносини, інститути та норми . Системний підхід допомагає виділити фактори, які забезпечують механізм узгодження інтересів населення, дозволяє зрозуміти мотиви і механізми здійснення владних дій держави, а це має дуже важливе практичне значненя.

Системний аналіз у політології надає можливість дослідити не тільки зв'язки та елементи системи, але й розглядати проблему в її взаємодії із зовнішнім середовищем. Центральною процедурою в системному аналізі є побудова узагальненої моделі (або моделей), що відображає всі фактори та взаємозв'язки реальної ситуації, що можуть проявитися під час здійснення політичного рішення.

Таким чином, системний підхід розкриває сутність політики як цілісності; надає засоби аналізу форм її взаємодії з природою, економікою, культурою, соціального структурою; висвітлює канали впливу політичної поведінки на характер політичних інститутів і структур; врешті, доводить найзначніше призначення політики щодо забезпечення єдності, соціальної інтеграції, мобілізації ресурсів суспільства та стабільності. очаткове дослідження системи полягає в розкладанні її на підсистеми та вивченні кожної підсистеми окремо і у взаємозв'язку з іншими, що дає інтегровану картину досліджуваної системи, тобто дослідження її структури (від латин. structura - устрій, порядок, зв'язки; це сукупність зв'язків і відносин між частинами цілого)

(методологія політології) Змістом системного підходу є філософські уявлення про цілісність об´єктивного світу, співвідношення цілого і частин, про взаємодію системи із середовищем, загальні закономірності функціонування й розвитку систем; про структурованість кожного системного об´єкта, активний характер діяльності суб´єктів соціальнополітичних систем.

<< | >>
Источник: Відповіді на екзамен з предмету Політологія. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 74. Сутність системного підходу до дослідження політичної сфери.:

 1. Описати методологічні підходи в педагогічних дослідженнях.
 2. 30. Методика дослідження емоційно-вольової сфери у дітей дошкільного віку.
 3. 96. Моніторинг соц.-трудової сфери: сутність, призначення,завдання, інформаційна база.
 4. 17. Зміст системного підходу до вивчення політики.
 5. 5.Розкрийте суть та значення системно-синергетичного підходу у дослідженні суспільства. Охарактеризуйте положення цивілізаційної парадигми.
 6. Дати аналіз системного підходу до обґрунтування цілісності процесу виховання.
 7. Розкрийте суть та значення системно-синергетичного підходу у дослідженні сусп-ва. Охар-йте положення цивілізаційної парадигми.
 8. 157.Порівняйте підходи до проблеми співвідношення моралі й політики в історії політичної думки.
 9. 50.Сутність і зміст політичної культури
 10. 98. Сутність, значення, пріоритетні сфери консалтингу у сфері праці.
 11. 14. Основні напрямки досліджень політичної науки країн Заходу
 12. 5. Основним об'єктом дослідження політичної науки
 13. 7. Професійна кар’єра як предмет дослідження суч. психологічної науки. Основні наукові підходи до її вивчення
 14. 78. Сутність, структура і рівні політичної свідомості.
 15. 29. Трудовий потенціал: сутність, рівні та підходи до його оцінювання