56. Реформа, революція, переворот, трансформація: сенс понять, їх взаємовідношення.

Реформа (франц. reforme, від латів.(латинський) reformo — перетворюю), перетворення, зміна, перевлаштування якої-небудь сторони суспільного життя (порядків, інститутів, установ), що не знищує основ існуючої соціальної структури.

З формальної точки зору, під Р. мається на увазі нововведення будь-якого вмісту. Проте в політичній практиці і політичній теорії Р. зазвичай називають більш менш прогресивне перетворення, відомий крок до кращого.

Співвідношення Р. і революції — одна з найважливіших теоретичних і практичних проблем міжнародного робочого руху, світового революційного процесу в цілому. Принципова відмінність дороги реформіста від революційного полягає в тому, що при першому влада залишається в руках колишнього правлячого класу, а при другому влада переходить в руки нового класу (Ленін)

Революція - це докорінна, повне перетворення структури влади в суспільстві, радикальна зміна його політичної системи, що відкриває можливість значних соціального економічних перетворенні. Революція - це вид політичних перетворень, широко поширений в історії, тому виявити деякі найважливіші її характеристики представляється можливим і необхідним, При цьому ясно, що ці загальні риси не виключають, а припускають наявність безлічі специфічних якостей у кожного виду перетворень такого роду.

Реформа характеризується поступовістю намічуваних перетворень, а в її програмі акцент робиться не на забезпеченні повноти, радикальності та всебічності їх, ​​а на доведенні до кінця, і цьому надається ключове значення

Політичні перевороти — форма насильницької або ненасильницької зміни політичної влади, в результаті якої політичне управління країни переходить до рук нових політичних сил.

Політичні перевороти є формою досягнення політичної влади, їх не слід ототожнювати з реформами і революціями. Вони не ведуть до докорінних соціально-економічних змін. Роль їх полягає в персональних змінах у центрі влади. Здійснюються вони по-різному — від прийняття рішення до прямого насильства над владою. Характер і політична спрямованість перевороту залежать від того, які сили1 (прогресивні чи реакційні) і з якою метою здійснюють його, чиї інтереси відображають.

Політична трансформація - історичний процес змін, що постає як єдність декількох складових:трансформація політичної системи суспільства; трансформація "політичної людини" (особа, еліта,колектив, організація); трансформація політичної культури суспільства і особи (ідеї, норми, рівень політичних відносин). Поняття «трансформація» доцільно застосовувати й тоді, коли характер та спрямування процесу соціальних змін ще не набувають достатньої визначеності, коли суспільство перебуває «на переломі», у стані переходу від одного суспільно - політичного устрою до іншого.

<< | >>
Источник: Відповіді на екзамен з предмету Політологія. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 56. Реформа, революція, переворот, трансформація: сенс понять, їх взаємовідношення.:

 1. 81. Політична реформа та революція. Характер політичних процесів у пострадянській Україні.
 2. Вопрос№36 Промышленный переворот в России в конце XIX –нач. XX в. Реформы С.Ю.Витте.
 3. 12.Начало переворота в поземельных отношениях у франков: бенефициальная реформа Карла Мартелла.
 4. ВОПРОС№32:Промышленный переворот в странах Зап Европы. Отмена крепостного права.Буржуазные реформы 1860-1880г.
 5. Трансформація політичних режимів
 6. 30. Сенс життя як фундаментальна особливість людського існування
 7. Ясперс К. «Сенс і призначення історії».
 8. 62. Промисловий переворот в Англії, його суть і значення для розвитку ринкового господарства країн Європейської цивілізації. Д.Рікардо і К.Маркс про промисловий переворот та його наслідки.
 9. 44. Політичний режим: визначення та сенс поняття.
 10. 80. Ж.-П. Сартр сенс людського буття вбачає не в смерті, а в свободі.
 11. 20. Трансформація відносин власності на засоби вир-ва в Україні.
 12. 63) Партійно-політична система та її роль у сучасному суспільстві. Лівий рух, його трансформація
 13. 2. Причини і суть гетьманського перевороту. Основними причинами гетьманського перевороту були:
 14. Співвідношення понять «лідер» та «керівник».
 15. Україна в 1953-1991роках.Трансформація суспільного розвитку Доба постсталінізму :зміни в системі політичної влади
 16. 10 Математичні поняття. Методика формування математичних понять.
 17. Тема 8. Українська національно-демократична революція у 1917-1920 рр.
 18. Кун Т. «Структура наукових революцій».