51. Предмет політології.

Політологія (грец. πολιτικός - суспільний, від грец. Πολίτης - громадянин, далі від грец. Πόλις - місто; др.-греч.

Λόγος - вчення, слово), або політична наука, - наука про політику, тобто про особливу сферу життєдіяльності людей, пов'язаної з владними відносинами, з державно-політичною організацією суспільства, політичними інститутами, принципами, нормами, дія яких покликане забезпечити функціонування суспільства, взаємини між людьми, суспільством і державою.

Об'єктом політології як науки виступає політична сфера суспільного життя, основний зміст якої складають політико-владні відносини як відносини з приводу влади в суспільстві

Підходи до визначення предмета політології: 1. Інституціональний підхід-предмет політології це інститути(партії, організації…)Недоліки: Предмет політології розглядається, як формально-статичний, тобто цей підхід мало ефективний, при дослідженні динамічних політичних процесів. 2. Біхевіоризм-розглядає предмет політології, як тенденції і закономірності поведінки людей. Оснований на принципах позитивізму. Недоліки: біхевіористи не враховують внутрішні мотиви людської поведінки. 3. Підхід котрий розглядає політологію в широкому розумінні(Радугін).Політологія- це цілісна міждисциплінарна наука. 4. Шляхтун. Політологія наука про закономірності діяльності по керівництву і управлінню суспільству на основі публічної влади.

Предметом політології є закономірності взаємовідносин соціальних суб'єктів з приводу політичної влади. Звичайно, ці проблеми вивчаються не тільки політологією, але і філософією, соціологією, державно-правовою наукою і т. д. Політологія ж вивчає їх, інтегруючи в себе окремі аспекти цих дисциплін.

<< | >>
Источник: Відповіді на екзамен з предмету Політологія. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 51. Предмет політології.:

 1. 3) Об’єкт, предмет і структура політології.
 2. 7. Предмет та метод української політології.
 3. 1.Предмет, методи та функції політології.
 4. 10. Предмет, методи та функції політології
 5. Предметом політології
 6. 9.Предмет, методи, категорії і функції політології.
 7. ПРЕДМЕТОМ ПОЛІТОЛОГІЇ
 8. 6. Основні функції політології. Особливості політології як науки виявляються у її функціях.
 9. 10. Політична думка Нової доби ( 17 – перша пол.. 19 ст.). Формування політології як самостійної науки наприкінці 19– поч.. 20 ст.. Макс Вебер – класик західної політології.
 10. 4. Поняття і категорії політології.
 11. 2) Місце політології в системі наук про суспільство.
 12. 9. Періодизація української політології.
 13. 4) Основні категорії, методи і функції політології.
 14. 9. Завдання політології як науки і навчальної дисципліни у політичному розвитку сучасної України.
 15. 3.Поняття, категорії та закономірності політології.
 16. ФУНКЦІЇ ПОЛІТОЛОГІЇ.
 17. 2. Етапи формування політології. Система політичних наук.
 18. 13. Становлення політології як науки та навчальної дисципліни