50. Поняття та типи політичної участі.

Політична участь – це вплив громадян на функціонування політичної системи, формування політичних інститутів і вироблення політичних рішень. Поняття "політична участь" використовується для позначення різноманітних форм непрофесійної політичної діяльності, показуючи ступень реального впливу громадян на інститути влади і процеси прийняття рішень.

Політичній участі протистоїть така форма поведінки, як політична імобільність

М.Вебер у своїй лекції "Політика як покликання і професія" виділив три можливих рівні участі у політиці: 1) професійне заняття політикою (демонструють політичні лідери, що зробили політику "справою життя", а також люди, які в професійному плані обслуговують політичних лідерів: партійні функціонери, державні чиновники, політтехнологи, журналісти.); 2) участь у політиці "за сумісництвом"( виражений активістами партій і суспільних рухів, які, хоча і займаються політикою, беручи участь у мітингах, виступаючи в ролі агітаторів, спостерігачів на виборах, все ж мають сферу професійних інтересів, що лежить поза політикою.); 3) участь у політиці "за випадком"( об'єднує більшу частину громадян, чия політична активність проявляється в участі у виборах, в акціях протесту або підтримки.).

Тип поведінки, заснований на придушенні або викривленні вільних політичних переваг і який визначається тиском зовнішніх обставин (адміністративним, партійним контролем), називається політологами мобілізаційним. І навпаки, автономна політична участь розглядається як результат раціонального і відносно вільного вибору.

За критерієм легальності прийнято виділяти конвенціональні (поведінка, яка використовує законні або ті, що відповідають загальноприйнятим нормам форми вираження інтересів і впливу на владу. Основною формою конвенціональної поведінки є участь у виборах. ) та неконвенціональні форми (незаконна або така, що суперечить загальноприйнятим політичним нормам поведінка. Вона проявляється у формах протесту, у непокорі державній владі) політичної участі.

<< | >>
Источник: Відповіді на екзамен з предмету Політологія. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 50. Поняття та типи політичної участі.:

 1. 55. Поняття політичної свідомості. Її структура, функції, типи.
 2. 15.Поняття політичної взаємодії. Типи і види політичної взаємодії.
 3. 46. Основні форми політичної участі
 4. 23. Проблема політичної участі. Переваги та недоліки прямої та представницької форм демократії
 5. 28) Особа як суб’єкт політики. Політична поведінка і участь в політиці. Основні форми політичної участі.
 6. Типи політичної культури (Г.Алмонд, С. Верба)
 7. 48. Типи політичної соціології.
 8. 39. Структура, типи політичної культури.
 9. 109. Поняття політичної еліти та особливості її як суб’єкта політичної діяльності.
 10. 14. Типи і види політичної діяльності
 11. 37.Структура, типи і види політичної свідомості.
 12. 32. Типи та ознаки політичної еліти
 13. 13. Сутність та основні типи політичної соціалізації. Соціальна та політична стратифікація.
 14. 2. Базові типи політичної культури за Г. Алмондом та С. Верба: патріархальний, підданства, активістський.
 15. Поняття та форми участі держави у господарських відносинах.