47. Поняття політичного конфлікту. Причини виникнення політичних конфліктів.

Предметом політичного конфлікту є влада. Люди в своїй діяльності, знаходячись в контакті, будують певну систему взаємостосунків і взаємовпливу, а вона, у свою чергу, перетворюється на піраміду рівнів управління.

Вершиною цієї піраміди і є політична влада. Поняття політичного конфлікту позначає боротьбу одних суб'єктів з іншими за вплив в системі політичних відносин, доступ до ухвалення загальнозначущих рішень, розпорядження ресурсами - словом, за все те, що складає владу і політичне панування. Політичний конфлікт - це зіткнення, протиборство політичних суб'єктів, обумовлене протилежністю їх політичних інтересів, цінностей і поглядів. Всі політичні конфлікти в суспільстві можна розділити на два основні вигляд: горизонтальні (В них боротьба за владу і владні повноваження ведеться в рамках існуючого ладу. Наприклад, між урядом і парламентом, різними політичними угрупуваннями в правлячій еліті, державою і окремими суб'єктами політики (особою, групою, інститутом) і т.д.) і вертикальні (В них конфронтація проходить по лінії «влада – суспільство». Різні соціальні шари, класи і етнічні групи в неоднорідній соціальній політичній структурі суспільства займають різні позиції (статуси) і грають різні ролі. Ієрархічність статусно-ролевої структури нерівний доступ до ресурсів і влади породжують політичні конфлікти на всіх рівнях вертикалі «влада - суспільство».).

Причини конфлікту – це явища, події, факти, ситуації, які передують конфлікту і в певних умовах викликають конфлікт. Причиною конфліктів у суспільстві вважається протистояння різних потреб, інтересів, цінностей конкретних суб’єктів політики, складових соціальної структури. Мета і причини виникнення горизонтальних конфліктів - вдосконалення існуючої системи влади. Наприклад, часткове коректування політичного курсу, зміна неугодних лідерів або правлячої еліти, збільшення або зменшення владних повноважень тих або інших суб'єктів політики і т.п. Серед причин політичних конфліктів у тоталітарних режимах є надмірна централізація державної влади. відсутність можливості легальної політичної протидії існуючій владі ; всезагальна ідеологізація суспільного життя. У ліберально-демократичних режимах найбільш загальною причиною соціально-політичних конфліктів є нерівне положення, яке займають люди в "координованих системах", де одні управляють і командують, другі — вимушені підпорядковуватись і виконувати вказівки. Іншими словами, політичний конфлікт виникає через питання влади.

Причиною політичних конфліктів є зіткнення ціннісних орієнтацій: ліві — праві, ліберали — консерватори і т.д. т Причинами, які викликають політичні конфлікти, називають незбігання індивідуальних і суспільних цінностей, розлад між сподіваннями та практичними намірами і вчинками осіб, нерозуміння своїх дій стосовно один до одного, логічні помилки і семантичні труднощі в процесі комунікації, недостатність і неякісність інформації

<< | >>
Источник: Відповіді на екзамен з предмету Політологія. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 47. Поняття політичного конфлікту. Причини виникнення політичних конфліктів.:

 1. 17.Поняття політичного конфлікту, його функції.
 2. 2. Суспільно-політичне життя України на початку ХХ. Виникнення та діяльність українських політичних партій.
 3. 90. Типологія політичних конфліктів.
 4. Політичний конфлікт
 5. 80. Поняття політичного процесу. Етапи, форми і типи політичних процесів.
 6. 56. Політична ідеологія: поняття, рівні реалізації та роль у функціонуванні політичних режимів.
 7. 57. Специфіка політичних конфліктів в Україні
 8. 71. Політична соціалізація. Політична позиція особи. Причини політичної пасивності й аполітичності громадян.
 9. 56. Типологізація політичних конфліктів та способи їх врегулювання
 10. 45. Політичний процес завжди протікає в контексті конфліктів.
 11. 55. Особистісний та соціально-політичний конфлікт.
 12. 22. Методи вирішення політичних конфліктів.
 13. 55. Політичний конфлікт: сутність, стадії розвитку, роль у суспільстві