44. Політичний режим: визначення та сенс поняття.

Організація верховної державної влади, її органів, їх взаємостосунки з населенням позначається поняттям «форма правління» (монархічну і республіканську). Проте не завжди характер політичної влади в суспільстві відповідає формі правління.( Наприклад, Швеція, Норвегія, Бельгія більш демократичні, ніж багато республік, хоча за формою правління є конституційними монархіями).

Терміни «політична система» і «політичний режим» характеризують політичне життя з різних сторін: якщо політична система відображає характер взаємозв'язку політики з економікою, соціальною, культурної і іншими сферами життя суспільства, то політичний режим визначає засоби і методи реалізації політичної влади.

Політичний режим - це спосіб функціонування політичної системи суспільства, визначальний характер політичного життя в країні, система прийомів, методів, способів здійснення політичної (включаючи державну) влади в суспільстві.

Політичний (державний) режим указує на сукупність прийомів і засобів здійснення державної влади. Вони дуже різні і конкретизують основні показники форми державного правлін­ня й устрою в конкретній країні. Загальними показниками будь-якого політичного режиму є: а) ступінь захищеності і забезпеченості гарантіями прав і сво­бод громадян (політичного й ідеологічного вибору, економічної свободи) та ступінь врахування інтересів різних соціальних груп (у тому числі меншин) тощо; б) способи легітимації державної влади; в) співвідношення правових і неправових способів здійснення владних функцій; г) методи, інтенсивність і правова обґрунтованість викорис­тання силових структур, інших ресурсів влади; ґ) механізм ідеологічного тиску.

Таким чином, політичний режим (у широкому смислі слова) характеризується рівнем гарантованості демократичних прав і свобод громадян, ступенем відповідності офіційних конституційних установлень політичним реаліям. Політичні реалії — невід'ємна характеристика політичного клімату в будь-яку епоху розвитку держави. Політичний режим будь-якої держави тісно взаєпомопов'язаний і з іншим виміром політичного життя держа­ви — його політичним курсом. Якщо політичний курс відбиває цілі суспільства, то політичний режим — засоби їх досягнен­ня. Різновидів політичних режимів незліченна множина. Але в політичних дослідженнях звичайно виділяють основні типи політичних режимів: тоталітарний, авторитарний і демократичний.

<< | >>
Источник: Відповіді на екзамен з предмету Політологія. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 44. Політичний режим: визначення та сенс поняття.:

 1. 40. Політичне лідерство: визначення поняття і характеристика феномену.
 2. 8.Дайте визначення політичного режиму та охарактеризуйте основні підходи до його вивчення.
 3. 58. Поняття політичного режиму.
 4. Розкрийте поняття форми державного (політичного) режиму та назвіть його види.
 5. 21. Дайте визначення поняттю політична еліта та назвіть основні підходи до її вивчення.
 6. 60. Розкрийте поняття та особливості тоталітарного політичного режиму.
 7. 42. Перехідний політичний режим. Політичний режим сучасної України
 8. 12. Дайте визначення понять політична культура та політична соціалізація.
 9. 33. Типологія політичних режимів. Особливості політичного режиму в Україні.
 10. 80. Поняття політичного процесу. Етапи, форми і типи політичних процесів.
 11. 47. Поняття політичного конфлікту. Причини виникнення політичних конфліктів.
 12. 56. Політична ідеологія: поняття, рівні реалізації та роль у функціонуванні політичних режимів.
 13. 39. Політична етика: визначення та зміст.
 14. 42. Політична психологія, визначення, зміст, головні проблеми.
 15. 43. Політичний процес: зміст поняття, суб’єкти політичного процесу.
 16. 8. Визначення тоталітарного режиму, його головні характеристика.
 17. 16.Дайте визначення та класифікацію політичних субкультур
 18. 27. Охарактеризуйте основні підходи до визначення політичного лідерства.