37. Партійних спектр України. ???

Політичні партії України становлять порівняно молодий інститут, формування якого розпочалося в період перебудови та гласності (1985—1991). Це один із базових інститутів сучасного суспільства в Україні, без нього неможливий демократичний розвиток держави.

Згідно з інформацією Міністерства юстиції України на листопад 2010 року в Україні офіційно зареєстровані 185 політичних партій. Вочевидь це максимальна кількість політичних партій в одній країні на даний час в світі

На сьогодні партійна система України характеризується як перехідна від атомізованої зі значною кількістю нечисленних маловпливових партій до стабільнішої системи поляризованого плюралізму.

У цьому контексті можна прогнозувати поступову, паралельно зі становленням Української держави, зміну політичного спектра партій із національного виміру до загальноприйнятого поділу на лівих, центр і правих.

Класифікуючи таким чином сучасні політичні партії України, можна назвати чотири основні напрямки: націонал-радикальний (ідея розбудови незалежної української держави і все, що з цим пов’язане.), націонал-демократичний (Основним пріоритетом економічної реформи має стати підвищення добробуту народу та надання соціальних гарантій усім громадянам України. А засобами для здійснення цих заходів мають бути лібералізація цін, запровадження конкуренції та демонополізація.), ліберально-центристський та соціал-комуністичний.

Так, до націонал-радикалів належать Всеукраїнське політичне об’єднання «Державна самостійність України» (ДСУ), Конгрес українських націоналістів (КУН), Українська консервативна республіканська і національна консервативна партії (УКРП і УНКП), Організація українських націоналістів в Україні (ОУНУ), Українська національна асамблея (УНА), Українська народна самооборона (УНСО) і т. д. Для цих партій і рухів домінуючою є ідеологія інтегрального націоналізму, для якої характерні крайні вияви «етнічного патріотизму»

До націонал-демократів можна віднести Народний рух України (НРУ), Українську республіканську партію (УРП), Демократичну партію України (ДПУ), Українську селянську демократичну партію (УСДП), Християнсько-демократичну партію України (ХДПУ), політичне об’єднання «Конгрес національно-демокра­тичних сил» (КНДС)

До партій ліберально-центристського політичного спрямування належать Ліберальна партія України (ЛПУ), Народно-демо­прияння партія (НДП), Партія праці України (ЛПУ), Українська партія солідарності і соціальної справедливості (УПССС), Аграрна партія України (АПУ) та пр.

Найбільш впливовою політичною партією цього блоку є Народно-демократична партія України (НДП). Партія у своїх програмних настановах проголошує розвиток соціально орієнтованої економіки ринкового типу, що забезпечує стійкі темпи зростання та економічну рівновагу. НДП підтримує всі форми та види підприємницької діяльності, виступає за активне прияння держави вільному розвитку виробничого, банкового, торговельного і посередницького бізнесу, усунення адміністративного диктату державно-бюрократичних структур, за приватну власність на землю, розвиток фермерських господарств за державної підтримки, надання переваги іноземним інвестиціям перед імпортом товарів.

До політичних партій соціал-комуністичного спрямування належать Комуністична партія України (КПУ), Соціалістична партія України (СПУ), Селянська партія України (СелПУ), Прогресивна соціалістична партія України (ПСПУ).

Аналіз програмних положень партій, організацій і рухів свідчить, що більшість із них ще не мають серйозної концепції, спря­мованої на стабілізацію суспільства, вихід його з кризи, не кажучи вже про перспективи просування по шляху прогресу. Декларації одних — це перелік абстрактних загальнолюдських цінностей, інших — антикомуністичні маніфести, третіх — повторення ортодоксальних марксистсько-ленінських ідей, агітація за повернення до застійних часів, четвертих — екстремістські, націоналістичні та шовіністичні заклики. Така розбіжність політичних поглядів не може не хвилювати, особливо за умов поглиблення кризи в усіх сферах суспільства.

<< | >>
Источник: Відповіді на екзамен з предмету Політологія. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 37. Партійних спектр України. ???:

 1. 32. Партійна система сучасної України
 2. 65) Україна в системі міжнародних політичних відносин (Україна, СНД, Україна-Європа, Україна-США).
 3. 90. Определение линейного оператора с простым спектром.
 4. Партійна система
 5. Классификация антибиотиков по спектру и механизму действия
 6. 35. Поняття та види партійних систем. Їх роль у функціонуванні політичної влади.
 7. 87. Типи партійних систем, їх характеристика.
 8. ВОПРОС 61 «АНТИБИОТИКИ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ»
 9. 60. Партійна система в сучасній Україні.
 10. 29.1.1.1.1.4. Пенициллины широкого спектра действия
 11. 13.Розлади спектру аутизму у дітей
 12. Закони України та постанови Верховної Ради України як джерела аграрного права України.
 13. 85.ПАРТІЙНИЙ СКЛАД СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТ
 14. 26. Психологическая характеристика расстройств невротического спектра.
 15. 39,Партійна та господарська діяльність М.С. Хрущова в Україні в 1930-х - 1940-х рр
 16. 57.Проапалізуйте основні типи урядів відповідно до партійного складу.