загрузка...

59 Успіхи і труднощі індустріалізації в Україні

У грудні 1925 р. 14 з'їзд РКП(б) проголосив курс на індустріалізацію. Передбачалося прискорення промислового росту радянського союзу і досягненням ним у короткі строки рівня розвитку економічно-розвинутих країн світу. Сталій казаа, що ми відстали від інших країн світу на 50-100 років, і ми повинні пробігти цю відстань за 10 років. Або ми зробимо це, або нас зімнуть.

Індустріалізацію передбачалося робити плановими методами (5-річками).

Труднощі:

Радянський союз міг розраховувати лише на внутрішні джерела фінансування індустріалізації.

Не вистачало кваліфікованих кадрових робітників та інженерів, хоч Україна в цьому плані була у більш вигідному становищі.

Низький рівень економічної освіти радянського керівництва, відсутність досвіду здійснення планової індустріалізації.

Успіхи:

Україна з аграрною перетворилася на індустріально-аграрну.

У 1940 р. рівень промислового потенціалу порівняно з рівнем 1913 р. збільшився в 7 разів*.

За обсягом виробництва важкої промисловості випередила ряд розвинутих західноєвропейських країн, вона посіла

друге місце в Європі по виробництву машин і виплавці чавуна.

За три довоєнні п'ятирічки у Україні з'явилися сотні великих і середніх заводів, фабрик, шахт, електростанцій, серед них гіганти: Дніпрогес, ХТЗ, Азовсталь, Запоріжстапь, Кріворіжсталь.

Звичайно це були результати історичного значення, але українському народу довелося заплатити за них надто високу ціну. Такої ціни за створення сучасної економіки ніхто у світі не платив. До того ж промисловість України зберегла свою загальну спрямованість на видобуток сировини і її первинну обробку, що прив'язувало Україну до індустріального комплексу СРСР.

<< | >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме 59 Успіхи і труднощі індустріалізації в Україні:

 1. 81. Роль реформ 1848 р. та 1861 р. у становленні ринкових відносин в Україні. Українська економічна думка про необхідність та труднощі реформування національного господарства.
 2. 110. Розкрийте шляхи і засоби радянської індустріалізації та їх визначення в процесі дискусії щодо її джерел і темпів.
 3. 44. Передумови Індустріалізації господарства та зародження інститутів ринкової економіки в країнах Західної Європи(Кінець XV-XVI ст)
 4. 150. Банківські ризики, їх класифікація та вплив на бізнесові успіхи.
 5. Бар’єри взаєморозуміння. Труднощі в процесі спілкування у викладацькій діяльності.
 6. 149. Формування прибутку комерційних банків. Прибутковість банку як показник його фінансового стану та бізнесового успіху.
 7. 21. Регулювання аудиторської діяльності в Україні. Професійні організації аудиторів в Україні та їх функції.
 8. Економічна думка в Україні (ХІХ – початок ХХ століть) – дореформений період, антикріпосницькі ідеї, пореформені соціально-економічні проблеми, революційно-демократичний напрям, ліберально-народницька думка, марксизм в Україні.
 9. 53. Етапи формування, становлення та розвитку соціальної політики в незалежній Україні. Законодавче та нормативно-правове забезпечення щодо здійснення соціальної політики в Україні.
 10. 10.Характеристика системи освіти в Україні у XX столітті (І. Франко, Л. Українка, І Огієнко, С. Русова). Характеристика системи освіти в Україні на початку XX століття
 11. 54. Система економічної освіти в Україні. Мета та функції економічної освіти. Концепція неперервної економічної освіти в Україні. Державний стандарт економічної освіти та необхідність його дотримання закладами освіти.
 12. 54. Система економічної освіти в Україні. Мета та функції економічної освіти. Концепція неперервної економічної освіти в Україні. Державний стандарт економічної освіти та необхідність його дотримання закладами освіти.
 13. 34. Загальна характеристика системи органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні
 14. !8 Філософські традиції в Україні
 15. Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні.
 16. 99. Характерні риси багатопартійності в Україні.
 17. Діючі в Україні громадські організації
 18. Проблеми політики зайнятості в Україні.
 19. 90. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК БАГАТОПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ.
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - Історія України - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -