загрузка...

IV Універсал Центральної Ради. Його історичне значення.

9 січня 1918 р." Ц.Р. прийняла IV Універсал. Основні положення цього документа розроблені на основі проектів Грушевського, Винниченка і Шаповала:

1) УНР проголошувалась незалежною, вільною, суверенною державою українського народу.

2) УНР установлювала мирні взаємини із сусідніми державами: Росією, Польщею, Австрією, Румунією, Туреччиною.

3) Ц.Р. виступала від імені народу України до скликання українських установчих зборів.

4) Генеральний секретаріат був перейменований на раду народних міністрів.

5) Урядові доручалося закінчити мирні переговори з Німеччиною та н союзниками, укласти з ними мир.

6) Передбачалися мобілізація армії та створення міліції, запровадження суворого контролю над банками, навесні - роздача землі селянам без викупу.

Після прийняття.IV Універсалу Ц.Р. прийняла закон про ліквідацію права власності на землю (19 січня 1918 р.) і закон про національно-персональну автономію.

Висновок: війна радянської Росії з УНР негативно вплинула на перебіг національно-визвольної революції, а Ц.Р. не змогла згуртувати українські сили для відсічі більшовицькрго вторгнення. IV Універсал відігравав важливе значення в історії української державності. Україна проголошувалися незалежною суверенною державою. IV Універсал ознаменував перехід політичних діячів у процесі державотворення на. незалежній позиції та дозволив укласти Брестський мирний договір з країнами Четвертого союзу.

49.

<< | >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме IV Універсал Центральної Ради. Його історичне значення.:

 1. 112. I та II Універсали Центральної Ради. Причини їх появи, зміст і значення.
 2. Виникнення Центральної Ради та її законодавча діяльність.
 3. Виникнення Центральної Ради та її законодавча діяльність.
 4. 30. Політична програма Центральної Ради.
 5. 110. Створення Центральної Ради та її діяльність у лютому – жовтні 1917 року.
 6. Утворення Галицько-Волинського князівства та його історичне значення.
 7. Утворення Галицько-Волинського князівства та його історичне значення.
 8. 17. Історична необхідність виникнення аудиту, його значення та основні етапи розвитку.
 9. 13.Поняття про зміст освіти. Його історичний розвиток.
 10. Конституція УНР 1918 року. її структура, зміст та історичне значення.
 11. Конституція УНР 1918 року. її структура, зміст та історичне значення.
 12. Система органів державного управління у сфері схорони навколишнього природного середовища: органи управління загальної і спеціальної компетенції та їх основні функції; правовий статус спеціального органу центральної виконавчої влади та його структурних формувань на місцях.
 13. 62. Промисловий переворот в Англії, його суть і значення для розвитку ринкового господарства країн Європейської цивілізації. Д.Рікардо і К.Маркс про промисловий переворот та його наслідки.
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - Історія України - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -