загрузка...

34. Радянізація західноукраїнських земель у 1940-х - на початку 1950-х рр.

В умовах, коли Наддніпрянщина переживала трагедію голоду 1946-1947 рр. і труднощі відбудови, в Західній Україні розгорнулася Насильницька і всеохоплююча радянізація всіх сторін соціально-економічного і культурного життя краю. До здійснення радянізації Західної України активно залучалися працівники партійно-комсомольського, державного апарату, службовці правоохоронних органів, державної безпеки, культури й освіти з інших регіонів Радянського Союзу, переважно зі Східної України, їх направляли на заводи, фабрики, у радянські установи, партійні, комсомольські органи, МТС, школи, вузи, технікуми тощо. Утворювалась мережа партійних і комсомольських організацій, формувалися професійні спілки.У грудні 1945 р. ЦК КП(б)У створив спеціальний відділ по західних областях. За короткий час було створено радянський, партійний, господарський і карально-репресивний апарат, який контролював усі сфери життя західних українців. Представників місцевого населення в цьому апараті було мало. У 1946 р. з 16129 номенклатурних посад у західних областях України місцеві жителі обіймали лише 2097, тобто 13%.

Більшовицький центр їм не довіряв і керував краєм за допомогою вимуштруваних на сході, але чужих місцевому населенню кадрів. По суті це була колоніальна адміністрація. У 1945-1946 рр. боротьба УПА з органами МВС-МДБ, військами, винищувальними загонами та групами самозахисту з місцевих активістів досягла апогею. Повстанці мусили змінити свою тактику. Великі підрозділи, чисельність яких становила 400-500 чол., були переформовані в дрібні загони, що дислокувалися в лісах. В сільській місцевості була створена густа мережа підпільних боївок. Радянська влада, і то не скрізь, існувала тут лише вдень.На початку 1946 р., забезпечивши вирішальну перевагу в живій силі і техніці, війська НКВС повели новий наступ проти УПА. Протягом 1945—1949 рр. радянське керівництво п'ять разів оголошувало амністію для учасників повстанської боротьби. З метою припинення цієї діяльності у 1956 р. була оголошена чергова амністія. Однак і на цьому боротьба не закінчилася. Радянізація західних областей України відбувалася досить повільно.

<< | >>
Источник: Ответы по предмету - История Украины (1916 - современность). 2016

Еще по теме 34. Радянізація західноукраїнських земель у 1940-х - на початку 1950-х рр.:

 1. 89. Изменение трудового законодательства во второй половине 1940-1950 гг.
 2. 90. Изменения уголовного законодательства во второй половине 1940-1950 гг.
 3. 101. Розвиток права у західноукраїнських землях у 19 ст.
 4. 74. Организационно-правовые средства охраны земель(учёт земель, земельный контроль, землеустройство, особый режим использования загрязнённых земель).
 5. Правовой режим земель лесного фонда, земель водного фонда и земель запаса
 6. 71. Кодифікація радянського законодавства в 1936 – 1940 роках.
 7. № 44, 48, 49, 58. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, земель юридических и физических лиц
 8. 75. Содержание охраны земель (обязанности по использованию земель, борьба с эрозией почв, рекультивация, консервация)
 9. 54. Состав земель России, понятие и виды правового режима земель.
 10. Правове забезпечення охорони земель при здійсненні господарської діяльності: рекультивація і консервація земель.
 11. 2.Защита земель от вредных воздействий направлена на предотвращение деградации земель.
 12. Контроль за соблюдением земельного законодательства, использованием и охраной земель. Мониторинг земель.
 13. Правове забезпечення охорони земель при здійсненні господарської діяльності: рекультивація і консервація земель.
 14. Правовой режим земель природоохранного назначения, земель рекреационного назначения, земель историко-культурного назначения.
 15. Вопрос 45. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения, приоритет с/х использования земель.
 16. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Правовые особенности оборота таких земель.
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - Історія України - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -