загрузка...

30. Причини поразки та історичне значення української національної революції ХУІІ ст.

Національно-визвольна війна (1648-1676) не дивлячись на поразку мала велике історичне значення. Вона:

- зумовила формування ідеї утворення незалежної соборної української держави.

- призвела до відтворення української держави, частина якої на території Лівобережної України (гетьманщина) проіснувала на правах автономії у складі Росії до 80-х років XVIII ст.

- вплинула на розвиток національної свідомості українців.

- сформувала нову політичну еліту, яка стала на захист українських національних інтересів.

- збагатила традиції боротьби українців за національне і соціальне визволення.

- сприяла розвитку української культури, перш за все усної народної творчості, літератури, літописання.

<< | >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме 30. Причини поразки та історичне значення української національної революції ХУІІ ст.:

 1. Глобальні наукові революції і зміна історичних типів наукової раціональності.
 2. 46) Нація як історична спільність людей. Теорії походження нації. Особливості формування української нації.
 3. 110.Зміст і значення „кейнсіанської революції” в політичній економії.
 4. 59. Суть та значення демократичної , індустріальної та освітньої революції для ринкових перетворень в країнах Європейської цивілізації.
 5. 74. Історична школа: причини виникнення, сутність та етапи розвитку.
 6. 40. З’ясуйте суть і значення демократичної та освітньої революції для ринкових перетворень в країнах Європейської цивілізації.
 7. 40. З’ясуйте суть і значення демократичної та освітньої революції для ринкових перетворень в країнах Європейської цивілізації.
 8. 9.Ідеї національної освіти та виховання (М. Драгоманов, М. Грушевський, Ю. Федькович). Ідея національної школи М. Драгоманова
 9. Конституція УНР 1918 року. її структура, зміст та історичне значення.
 10. Конституція УНР 1918 року. її структура, зміст та історичне значення.
 11. 30. Поняття національної безпеки. Об’єкти та основні принципи забезпечення національної безпеки України.
 12. Утворення Галицько-Волинського князівства та його історичне значення.
 13. Утворення Галицько-Волинського князівства та його історичне значення.
 14. 17. Історична необхідність виникнення аудиту, його значення та основні етапи розвитку.
 15. 41.Емпіризм у філософії ХУІІ ст. (Ф. Бекон, Дж. Локк).
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - Історія України - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -