загрузка...

36. Громадські, національні та революційні рухи в Україні у XIX ст.

Декабристи. У 20-ті роки в Україні засновуються таємні декабристські організації: "Південне товариство" (1821-1825 рр.) в центрі у Тульчині, очолюване полковником Пестелем.

"Товариство об'єднаних слов'ян" (1823-1825 рр.) у Новограді-Волинському, на чолі з офіцерами братами Борисовими.

"Південне товариство" виступало за єдину і неподільну Росію, не визнаючи за українським та іншими народами російської імперії права на самовизначення;

"Товариство об'єднаних слов'ян" передбачало створення федерації слов'янських народів, однак воно не розглядало Україну об'єктом цього союзу. Після невдалого повстання в грудні 1825 р. декабристські організації були розгромлені.

Кирило-Мефодіївське товариство. У 1846-1847 рр. в Києві діяла перша суто українська таємна політична організація. Нараховувала 12 чоловік: Шевченко, Костомаров, Куліш, Білозерський і т.д. Основні цілі братства: ліквідація самодержавства і кріпосного права, національне визволення України. Утворення на демократичних принципах федерації слов'янських народів з центром у Києві.

Громади. Перша громада виникла в Києві в 1859 р. на базі таємного гуртка хлопоманів. Цей рух набув значного поширення. Громади виникли у Харкові, Чернігові, Полтаві, Одесі та інших містах. Гуртки об'єднували представників різних прошарків суспільства з різними політичними поглядами.

"Основа". У 1861 р. В Петербурзі члени Кирило-Мефодіївського товариства Шевченко, Костомаров, Куліш, Білозерський, які з'їхалися сюди після заслання, заснували жу рнал "Основа". Журнал установив зв'язки з громадами, знайомив читачів з життям українського народу. Він діяв до 1862 р. і став першим українським журналом в російській імперії сприяв пробудженню національної свідомості української інтелігенції, розкиданою по всій імперії.

<< | >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме 36. Громадські, національні та революційні рухи в Україні у XIX ст.:

 1. Громадські рухи
 2. Громадські організації та рухи
 3. 52. Громадські організації та громадського-політичні рухи: сутність та класифікація
 4. Діючі в Україні громадські організації
 5. 131. Чи притаманні Україні свої національні інтереси у зовнішній політиці та в чому вони полягають?
 6. 41. Принципи, основні напрямки і зміст діяльності дитячих громадських організацій та об’єднань в Україні. Закон України «Про молодіжні, дитячі та громадські організації».
 7. 52.Гуманітарна політика в Україні: національні пріоритети, мета, завдання, принципи реалізації та тенденції розвитку.
 8. 7.Школа і педагогічна думка в Україні у XIX столітті (О. Духнович, Т. Шевченко, Л. Толстой).
 9. 88. СИСТЕМА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ. ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
 10. 93. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ: СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ, ТИПИ.
 11. 86.СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ
 12. ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ.
 13. 41.Громадські слухання.
 14. 38.Суспільно-політичні рухи: структура, функції, типи.
 15. 71. Суспільно-політичні рухи: визначення, особливості діяльності та існування.
 16. 37. Громадські організації у політичній системі суспільства.
 17. 72. Національні відносини і національна політика.
 18. 21. Центральные органы государственного управления в первой половине XIX в.: Кабинет министров; Сенат; Государственный Совет; Высшие комитеты второй четверти XIX в.
 19. 85. Національні інтереси та національна безпека України.
 20. 18. Конституційне право громадян У. на об'єднання в політичні партії і громадські організації.
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - Історія України - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -