загрузка...

46, Декларація про державний суверенітет України,

прийнята Верховною Радою тоді ще Української РСР, 16 липня 1990 року. Цей історичний документ поклав початок розбудові суверенної, незалежної держави, став поворотним пунктом в історії цілої нації, змінив хід подій на користь України. Декларація стала одним із перших рішень Верховної Ради, в якому було розгорнуто програму політико-правового, соціально-економічного і культурного будівництва незалежної України. Прийняття Декларації вселило великі надії у громадян у відродження і економічне зростання для забезпечення матеріальних і духовних потреб українського народу. Декларація дала підґрунтя для прийняття надзвичайно важливих, основоположних законів нашої держави – Акт про проголошення незалежності України та Конституція України. Підтримані українським народом на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року, ці ідеї були послідовно реалізовані Верховною Радою, яка створила правову базу демократичної держави з соціально орієнтованою ринковою економікою, кінцевим результатом чого стало політичне і юридичне визначення України як незалежної держави. Декларація складалась з 10 розділів. I. Самовизначення Української нації. II. Народовладдя. III. Державна влада. IV. Громадянство Української PCP. V. Територіальне верховенство. VI. Економічна самостійність Українська PCP самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах.

VII. Екологічна безпека. VIII. Культурний розвиток. IX. Зовнішня і внутрішня безпека. X. Міжнародні відносини. Акт проголошення незалежності України — документ, прийнятий позачерговою сесією Верховної Ради УРСР 24 серпня 1991 року, яким проголошено незалежність України та створення самостійної держави — України. Тим самим було покладено край юридичному існуванню Української Радянської Соціалістичної Республіки.24 серпня 1991 року прийнятий документ "Акт проголошення незалежності України, який був прийнятий позачерговою сесією Верховної Ради УРСР. Вона постановила: Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. З моменту проголошення незалежності чинними на території України є тільки її Конституція, закони, постанови уряду та інші акти Законодавства республіки."Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:1. Підпорядкувати всі військові формування, дислоковані на території республіки, Верховній Раді України.2. Утворити Міністерство оборони України.3. Урядові України приступити до створення Збройних Сил України, республіканської гвардії та підрозділу охорони Верховної Ради, Кабінету міністрів і Національного банку України.
<< | >>
Источник: Ответы по предмету - История Украины (1916 - современность). 2016

Еще по теме 46, Декларація про державний суверенітет України,:

 1. 115. Прийняття Верховною Радою 16 липня 1990 р. “Декларації про державний суверенітет України”.
 2. 67. Правова база державної статистики. Закони України про інформацію та про державну статистику.
 3. 3агальна характеристика «Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
 4. Загальна характеристика Закону України від 9 липня 2003р. «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 5. 90. Суверенітет та суверенна держава в конституційному праві України. Ознаки суверенної держави.
 6. СПІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ГАРМОНІЗАЦІЮ АРХІТЕКТУРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 7. 38. Затвердження державного бюджету України. Виконання бюджету Глава 7. РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ Стаття 39. Розгляд та затвердження Державного бюджету України
 8. Оподаткування доходів фізичних осіб які займаються підприємницькою діяльністю у відповідності до розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» та Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб».
 9. 37/39 ( два одинаковых вопроса) Періодична митна декларація. Тимчасова митна декларація.
 10. 73. Суверенітет держави . Зовнішній і внутрішній суверенітет держави. Держава і наддержавні утворення.
 11. Тема 5. Вплив Верховної Ради України та Президента України на здійснення державного управління.
 12. Глава 6. СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ Стаття 32. Організаційні засади складання проекту Державного бюджету України
 13. Видатки Державного бюджету України на обслуговування та погашення державного боргу (ДБ)
 14. 5.Колізії правового регулювання судового оскарження порушень норм Закону України «Про вибори народних депутатів України»
 15. Шпаргалки.com. Шпаргалка на екзамен - Державний кредит, ДЕРЖАВНИй БОРГ України, 2016
 16. 2.Закони та інші нормативно-правові акти,які регулюють діяльність нотаріату в України.Закон України «Про нотаріат».
 17. Оприлюднення інформації про Державний борг
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - Історія України - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -